Nieuwe vormen van wonen

Genkse gemeenteraad buigt zich over subsidiedossier GAOZ

Print
Genkse gemeenteraad buigt zich over subsidiedossier GAOZ

Foto: Roger Dreesen

Genk / Oudsbergen / As - De Genkse gemeenteraad behandelt vanavond het subsidiedossier lokaal woonbeleid. As, Oudsbergen, Zutendaal en Genk pakken, onder de noemer GAOZ, al sinds 2010 het lokaal woonbeleid gezamenlijk aan. Nieuwe accenten: de betere ondersteuning van de zwakkeren in de samenleving, out of the box-oplossingen rond regelgeving en aandacht voor alternatieve woonvormen die antwoord geven op actuele problemen, zoals het thuis opvangen van ouderen of de ontwikkeling van betaalbare woonopties voor jongeren.

Met het nieuwe subsidiedossier vragen de gemeentes aan Vlaanderen geld om de lokale uitdagingen rond wonen aan te gaan. Alessandro Cucchiara, bevoegd voor het woonbeleid in Genk: “Betaalbaarheid is het speerpunt van elk woonbeleid, ook dat van Genk. De Limburgse woonprijzen zitten al jaren in de lift. Zowel in de huur- als koopsector zijn er problemen. Huishoudens met 1 inkomen vinden almaar moeilijker een woning. 4 op de 10 private huurders betaalt nu al meer dan 30 % aan huur. De banken vragen een hogere eigen inbreng bij aankoop van een woning. Jonge mensen die willen kopen, kunnen zelden zo’n bedrag meteen op tafel leggen. Dit zorgt voor meer druk op de huurmarkt. Ook de wachtlijsten voor sociale huurwoningen worden steeds langer. Tot slot zorgen de hoge grondprijzen en bouwkosten dat nieuwbouw alleen nog voor de hoogste inkomens haalbaar is.”

Kansen voor jongeren

“De GAOZ-gemeentes zetten daarom in op een nieuwe aanpak om wonen betaalbaar te houden en om vooral jongeren een kans te geven om zich in de eigen gemeente te settelen. Dat kan door gronduitgifte voor eigen kavels anders aan te pakken, via erfpacht”, aldus Alessandro Cucchiara. Ook binnen het vergunningenbeleid kan betaalbaar wonen gerealiseerd worden, mits een goed onderbouwd kader. Daarnaast is huurkoop een interessant systeem voor jongeren, omdat ze tijdens hun huurperiode al sparen voor hun woning. Huurkoop zorgt ervoor dat huren geen weggesmeten geld is, zoals wel eens wordt beweerd.

Nieuwe vormen van wonen

Een tweede belangrijke pijler is de ontwikkeling van nieuwe vormen van wonen. Lode Ceyssens, burgemeester van Oudsbergen: “Dit wordt afgedaan als trendy, maar is echt een noodzaak. Veel woningen zijn te groot voor de ouderen. Zij zijn honkvast, maar vrezen de vereenzaming. Rond zorgwonen moet er een goed kader komen. Daarnaast zal cohousing ook meer aan belang winnen. Lokale overheden moeten hierin een ondersteunende rol spelen.”

Aandacht voor woningkwaliteit

De gemeentes willen ook rond woningkwaliteit nieuwe klemtonen leggen. Bjorn Ulenaers, bevoegd voor Woonbeleid in As: “Op de huurmarkt merken we in sommige wijken of kernen vaker kwaliteitsproblemen. Die willen we gericht aanpakken via een conformiteitsattest. Zo wordt de verhuurder verplicht om de minimale kwaliteit te garanderen bij verhuur van een woning.”

Samenwerking in de toekomst

De intergemeentelijke samenwerking onder de koepel GAOZ is voor Genk, As, Oudsbergen en Zutendaal intussen vertrouwd. Door middelen te delen zijn alle gemeentes slagkrachtiger. Het intergemeentelijk woonbeleid vormt voor de gemeentes een belangrijk onderdeel van hun beleidsplan rond wonen. Toch kan elke gemeente nog zijn eigen klemtonen leggen, bijvoorbeeld rond ruimtelijke ordening, zorg, welzijn, …

Ann Schrijvers, burgemeester van Zutendaal: “In december verwacht GAOZ van de minister van Wonen de beslissing in het subsidiedossier. Bij een goedkeuring kunnen we de goede samenwerking verder zetten en verdiepen. Dit is nodig om ook de volgende jaren een sterk woonbeleid te kunnen uitbouwen.”

 


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio