Nieuwe samenstelling zonecollege en zoneraad

Hulpverleningszone Noord-Limburg

Vanaf 10 januari start de Hulpverleningszone Noord-Limburg met het toepassen van ‘staande orders’. Verpleegkundigen met een specialisatie in de spoedgevallenzorg van de hulpverleningszone mogen vanaf dan een aantal handelingen, die voorheen enkel voorbehouden werden voor een MUG-arts , uitvoeren.

RDr

De Hulpverleningszone Noord-Limburg beschikt over zes ziekenwagens, verdeeld over de brandweerkazernes van Bree, Leopoldsburg, Lommel en Pelt. “Onze ziekenwagens rijden meer dan 6000 keer per jaar uit. Dankzij de invoering van standing orders, kunnen we bijkomende levensreddende handelingen stellen of het comfort van de patiënt verhogen. Dit project zal de dienstverlening aan de burger nog verbeteren en kan in sommige gevallen levens redden”.

De extra handelingen die de verpleegkundigen nu mogen stellen, zijn onder meer het toedienen van pijnstilling, het behandelen van een hypoglycemie, epilepsie of een uitgebreide allergische reactie. Voorheen moest hier steeds een MUG-arts voor ter plaatse komen. Deze vernieuwing zorgt ervoor dat deze spoedartsen beschikbaar kunnen blijven voor andere dringende interventies. Het project van de brandweer valt onder toezicht van een urgentiearts die speciaal door de hulpverleningszone werd aangesteld.

Gelijktijdig laat de hulpverleningszone weten dat ze ook een nieuwe samenstelling van haar zoneraad en -college heeft. Het zonecollege is samengesteld uit de burgemeesters die een brandweerkazerne op hun grondgebied hebben, aangevuld met twee collega-burgemeesters uit het beschermd gebied: burgemeesters Liesbeth Van der Auwera (Bree), Rik Rijcken (Hamont-Achel), Jan Dalemans (Hechtel-Eksel), Wouter Beke (Leopoldsburg), Bob Nijs (Lommel) en Frank Smeets (Pelt).

De zoneraad is het beheersorgaan van de hulpverleningszone en bestaat uit de leden van het zonecollege aangevuld met de overige drie burgemeesters van de negen steden en gemeenten die in het beschermd gebied vallen: burgemeesters Stijn Van Baelen (Bocholt), Dirk De Vis (Ham) en Steven Matheï (Peer). De nieuwe voorzitter van beide organen is Bob Nijs, burgemeester van de Stad Lommel. Bovengenoemde functies betreffen allemaal onbezoldigde mandaten.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio