Oudsbergen sluit aan op 'Mijn Burgerprofiel'

Eén online profiel voor alle overheidszaken

Print
Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode - Mijn Burgerprofiel is een project van de Vlaamse overheid en moet de digitalisering van de overheid een boost geven. In plaats dat elke dienst of agentschap zijn eigen gegevens gebruikt, worden deze gecentraliseerd in het burgerprofiel. "Eén systeem waar burgers gegevens kunnen opvragen of invoeren. Genk en Kortrijk zijn al gestart als pilootgemeenten met Mijn Burgerprofiel. In het voorjaar van 2019 sluit ook Oudsbergen aan", zeggen burgemeesters, Lode Ceyssens en Benny Spreeuwers.

Oudsbergen wil inzetten op digitale dienstverlening, zodat inwoners zoveel mogelijk zaken van huis uit kunnen regelen. Lode Ceyssens, burgemeester van Meeuwen-Gruitrode en toekomstig burgemeester van Oudsbergen: “Want onze dienstverlening moet zoveel mogelijk aan de wensen van onze inwoners beantwoorden. We werken hiervoor samen met andere overheidsdiensten.”

Mijn Burgerprofiel is de oplossing voor digitalisering vinden ze in Oudsbergen. “Digitale dienstverlening kent twee grote struikelblokken”, gaat burgemeester Ceyssens verder “Het aanmelden met een eID en kaartlezer blijft voor veel mensen erg omslachtig. Verder is er de versnippering. Voor de burger is er slechts één overheid, terwijl in de praktijk alle verschillende besturen en agentschappen hun eigen digitaal loket aanbieden.”

Mijn Burgerprofiel vervangt deze digitale loketten niet, maar bundelt ze op één pagina. “Vandaag zijn er al een tiental overheidsdiensten aangesloten en dat aantal neemt de komende maanden nog toe.  In het voorjaar van 2019 kan je via www.oudsbergen.be aanmelden op Mijn Burgerprofiel. Wie één keer aangemeld is op Mijn Burgerprofiel blijft aangemeld", weet burgmeester Benny Spreeuwers.

Wat betekent dit voor de Oudsbergenaar? “In het voorjaar kan je allerlei attesten en uittreksels via www.oudsbergen.be aanvragen, voor sollicitaties of een attest van gezinssamenstelling voor de aanvraag van een busabonnement”, aldus Lode Ceyssens. Ook informatie over de onderwijsloopbaan en behaalde diploma’s is beschikbaar. In de komende maanden wordt de informatie over het gezin, de woonst, de arbeidsloopbaan, premies en belastingen toegevoegd.

Het gemeentelijke aandeel in dit project wordt geraamd op slechts 5.000 euro. “Door de leidende rol van de Vlaamse overheid en de samenwerking tussen de verschillende diensten, zijn de kosten slechts een fractie van de ontwikkelkosten voor zulk een platform”, weet Spreeuwers.

Na de opstart volgt een grondige evaluatie. “Onze administratie digitaliseert in een sneltempo. Zo worden de verschillende soorten documenten aan elkaar gekoppeld tot digitale dossiers per inwoner. Als blijkt dat onze inwoners Mijn Burgerprofiel handig vinden bestaat de mogelijkheid om zelf informatie over dossier aan Mijn Burgerprofiel toe te voegen", besluit Lode Ceyssens. 

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio