Nu ook boomkikkers in Bosbeekvallei

Print
Nu ook boomkikkers in Bosbeekvallei

Foto: Roger Dreesen

Opglabbeek - De Bosbeekvallei mag toegevoegd worden aan het lijstje met natuurgebieden waar de boomkikker, een felgroen kikkertje, voorkomt. Op dit moment zitten ze natuurlijk goed verscholen voor de winter en zijn ze niet te vinden. “Het is wachten tot de lente voor de boomkikker weer te voorschijn komt”, vertelt Jelle Vanden Berghe van Natuurpunt Opglabbeek.

De voorbije decennia was de boomkikker in onze regio een erg zeldzame verschijning. Met gerichte beheeringrepen van Natuurpunt en het Agentschap van Natuur en Bos (ANB) wist de soort zich net op tijd uit het dal te hijsen. In Limburg, waar de soort haar grootste stronghold heeft, lijkt een forse uitbreiding van het leefgebied van de boomkikkers volop aan de gang. In 2018 werd hun aantal  in Limburg op 3245 roepende Boomkikkers geschat.

“In 2013 werden in Noordoost Limburg op 59 poelen roepende Boomkikkers waargenomen. Bij de larveninventarisatie later in het seizoen werden slechts op 32 poelen ook daadwerkelijk larven gevonden. Als er visvrije poelen aanwezig zijn, gaat de voorkeur van het vrouwtje naar die laatste. In Opglabbeek beschikken we over een viertaal visvrije poelen die klaar zijn voor de voortplanting van de boomkikker”, zegt Jelle Vanden Berghe.

Tot 2008 zat de populatie in de omgeving van Neeroeteren (Maaseik), In 2009 koloniseerde de soort Kinrooi en Bree. "Vanaf 2016 werden de eerste 50 roepende mannetjes geteld in Dilsen-Stokkem en dit jaar dook de soort op in de Vallei van de Bosbeek in Opglabbeek. Hier werden dit jaar bij inventarisatie 14 exemplaren geteld.”

In de Bosbeekvallei ligt voor de soort en enorm grote oppervlakte aan geschikt biotoop klaar. Het huidige, aanwezige landbiotoop kan een grote hoeveelheid boomkikkers herbergen. Na een vluchtige inventarisatie komen 4 poelen in aanmerking als geschikte voortplantingsplek. Hier kunnen in de toekomst een 100-tal roepende mannetjes zich van hun beste kant laten horen. Om aan de 200 roepende mannetjes te komen die in de instandhoudingsdoelstellingen zijn vastgelegd, zouden er op termijn een 5-tal extra, visvrije wateren moeten aangelegd worden.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio