Kippen op kot houden

Ziekte van Newcastle

Print
Meeuwen-Gruitrode / Opglabbeek / Bocholt / Bree / As / Genk / Peer - Het Voedselagentschap heeft tijdens de voorbije acht weken de ziekte van Newcastle bevestigd bij kippen van 10 hobbyhouders in verschillende gemeenten in België. Vanaf maandag 2 juli legt het Voedselagentschap strikte maatregelen op voor alle hobbyhouders van de vogelsoorten. Deze maatregelen gelden voor een periode van 30 dagen, een eventuele verlenging van deze periode is mogelijk.

Op basis van de resultaten van het epidemiologisch onderzoek legt het FAVV vanaf 2 juli nieuwe maatregelen op voor alle hobbyhouders van pluimvee in België: op het ganse grondgebied komt er een verbod op het overdragen, verkoop, afstaan, uitwisselen van kippen, kalkoenen, parelhoenen, eenden, ganzen, kwartels, duiven met uitzondering van wedstrijdduiven, fazanten, patrijzen en loopvogels naar of tussen hobbyhouders en een verbod om met deze vogelsoorten deel te nemen aan verzamelingen markten, tentoonstellingen, beurzen. 

Deze maatregelen gelden vanaf maandag 2 juli voor een periode van 30 dagen; een eventuele verlenging van deze periode is mogelijk: verbod op het overdragen van kippen, kalkoenen, parelhoenen, eenden, ganzen, kwartels, duiven met uitzondering van wedstrijdduiven, fazanten, patrijzen en loopvogels naar of tussen hobbyhouders. 
Het verbod om met deze vogelsoorten deel te nemen aan markten, tentoonstellingen, beurzen.

Deze 2 nieuwe maatregelen gelden voor een periode van 30 dagen en kunnen eventueel verlengd worden, afhankelijk van de epidemiologische ontwikkelingen in België.

Het FAVV voert bij elke besmetting een epidemiologisch onderzoek om de oorzaak te achterhalen. De recente gevallen hebben aangetoond dat de aankoop van dieren en de contacten binnen het circuit van de hobbyhouders hierin een grote rol spelen, vandaar deze nieuwe maatregelen. De besmetting via wilde vogels is ook een mogelijke oorzaak. Het virus van de ziekte van Newcastle is zeer besmettelijk en kan alle pluimvee- en vogelsoorten treffen. Bij dieren besmet met een erg agressieve stam treden soms zenuwsymptomen en massale sterfte op. Het is essentieel dat elke houder van pluimvee de opgelegde maatregelen nauwgezet toepast om de verdere verspreiding van de ziekte te vermijden.

De mens is niet gevoelig aan deze ziekte. De consumptie van eieren of vlees van pluimvee houdt dan ook geen enkel risico in.

Het Voedselagentschap benadrukt dat vaccinatie de enige goede preventie is tegen deze ziekte. Deze vaccinatie is altijd verplicht voor pluimvee gehouden op professionele bedrijven of bij houders met meer dan 100 stuks pluimvee en voor pluimvee en duiven die deelnemen aan verzamelingen. Het Agentschap raadt trouwens de vaccinatie sterk aan voor dieren van hobbyhouders in het algemeen, ook dus waar er maar enkele dieren aanwezig zijn.

Meer info: http://www.favv-afsca.fgov.be/dierengezondheid/newcastle/default.asp


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio