Subsidie voor KFC Louwel en TCO-TC Iris

Voetbalclub KFC Louwel vervangt een voetbalveld door een kunstgrasveld. Het gemeentebestuur voorziet een subsidie, 50% van de geraamde kosten. Dat bedrag komt nu neer op 161.158 euro. KFC Louwel financiert het resterende bedrag. Verder is er een subsidie voor TCO-TC Iris. De tennisvereniging vervangt de verlichting in de tennishal door energiezuinige ledverlichting. Die subsidie bedraagt ook 50% van de geraamde kosten en komt nu neer op 20.174 euro. TCO-TC Iris betaalt het resterende bedrag.

RDr

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio