Kerk Lozen

Print
Bocholt - Het kerkbestuur van Lozen laat een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren voor een nevenbestemming van haar kerk. Het college gaf zijn zegen en schiet de kosten voor. De financiering van de haalbaarheidsstudie werd goedgekeurd.

SPA- raadslid van Eric Mierlo pleit voor een breder onderzoek “Niet enkel als bestemming columbarium kerk, er moeten meer optie ’s mogelijk zijn. Wat gaat het kosten en wie kan er begraven worden?” SPA-er Jean Paul Peuskens heeft vragen over de expertise van prof. De Ridder en noemt dit een slecht idee. N-VA ziet liever geen vervolg op het verhaal van de Kaulillse kerkbieb.  Ook Jos Van Monfort (Nieuwe Unie) had zijn bedenkingen.   


Schepen Jos Plessers (VIA) verdedigde de keuze van het Lozerse kerkbestuur: “Dit is een gedragen idee, en een piste waard om te onderzoeken.” Aangezien het kerkbestuur hiervoor zelf niet de middelen heeft schiet de gemeente een investeringssubsidie, 23 500 euro,  voor. Dit bedrag wordt later gerecupereerd via een subsidie. Bij de stemming was er een onthouding van Jos Van Montfort en Rik Bloemen, beiden Nieuwe Unie. SPA stemde tegen. Ook bij N-VA waren er 2 onthoudingen en 2 tegen stemmen. 

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio