Belastingen dalen, oppositie wil sociale correctie ‘s

Print
Meeuwen-Gruitrode - De belastingen verlagen. De nieuwe aanslagvoeten zijn 6,5 % op de personenbelasting en 1330 opcentiemen op de onroerende voorheffing. Ook de belasting op de drijfkracht verdwijnt. Een deel van de toekomstige afvalfactuur via Limburg.net vervalt.

Toch waarschuwt MG-fractieleider Jan Schonkeren voor overdreven euforie: “Wij missen sociale en rechtvaardige fiscaliteit. Is gezocht naar alternatieven? Naar betere verdeling van de aangekondigde koopkrachtverhoging over alle bevolkingslagen, voor alleenstaanden, gepensioneerden, uitkeringsgerechtigden en gezinnen met een laag inkomen?  Meeuwen-Gruitrode gaat er op achteruit.”

N-VA sluit zich aan bij de motivering van MG. “Alleen Opglabbeek doet zijn voordeel. Met de stijging van de opcentiemen viseert u de KMO ‘s”, aldus Rik Thys.

“Vandaag zitten we bij de laagste belastingtarieven in Vlaanderen. Dit belastingplan komt alle lagen van de bevolking ten goede en de verlaagde personenbelasting geldt voor iedereen. De opcentiemen stijgen en de inkomsten van het industrieterrein handhaven we, die zijn nodig om in de toekomst in Oudsbergen te investeren", zegt schepen Koen Geusens (CD&V).

Burgemeester Lode Ceyssens (CD&V)  wijst erop dat voor 289 gezinnen in Meeuwen-Gruitrode, op 7100 gezinnen, deze belastingverlaging een nuloperatie is.  “Dit is een globaal financieel plan in kader van de fusie, we harmoniseren alle belastingtarieven  en draaien de mensen geen rad voor de ogen. Belastingen zijn ook na de fusie nodig. Die belastingen zijn nu eenmaal inkomens gerelateerd. Er is een sociale correctie voorzien voor de aangehaalde groep.”  

De daling van de personenbelasting en de afschaffing van de belasting op de drijfkracht van de motoren werden unaniem goedgekeurd. De verhoging van de opcentiemen werd door de oppositie afgekeurd.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio