Kerkenplan

Print
Kerkenplan

Foto: rdr

Meeuwen-Gruitrode - De gemeenteraad keurt kerkenbeleidsplan goed.

N-VA spreekt over onvoldoende inspraak van politieke fracties en het gebrek aan ambitie in het voorliggende kerkenplan.  Burgemeester Ceyssens wijst er op dat er al in 2013 reeds ambitieuze plannen op tafel lagen. Onder meer voor de Sint Martinuskerk in Meeuwen werd een ontwerp voorgesteld waarbij de kerk na restauratie een nevenbestemming kreeg.  "Kerkfabrieken moeten hier echter ook mee akkoord gaan.  Alleszins wenst het beleid niet nog bijkomende gebouwen te moeten beheren. In het huidige plan is er duidelijke opening voor neven- en herbestemming van onze kerken. Doch deze bestemmingen zullen steeds met akkoord van de kerkfabrieken dienen te gebeuren"", benadrukt Lode Ceyssens. Vandaag kan hier nog geen meerjaren-planning aan gekoppeld worden, omdat de gemeente niet in de plaats van de kerkfabrieken wil treden. Alleszins blijft betoelaging mogelijk met de huidige werkwijze.

Er waren drie onthoudingen van de fractie N-VA.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio