Lokale wateroverlast aanpakken

Ter hoogte van de Weg naar Zwartberg met de Groenstraat is er bij hevige regenval wateroverlast. Infrax en de gemeente pakken dit probleem nu aan.

RDr

“Kelders van woningen staan bij heveige regenval regelmatig onder water doordat het wegprofiel daar niet optimaal is en de riolering het water niet kan slikken”, zegt schepen Jo Seutens “Om de wateroverlast aan te pakken zal Infrax rioleringswerken uitvoeren. De gemeente voorziet werken aan de weginfrastructuur.” De kosten worden geraamd op 520.000 euro, de gemeente draagt 37.000 euro bij.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio