Oudsbergen is een feit op lokaal niveau

Fusie definitief goedgekeurd

Print
Fusie definitief goedgekeurd

Foto: rdr

Opglabbeek / Meeuwen-Gruitrode - De fusie tussen Opglabbeek en Meeuwen-Gruitrode gelijktijdig tijdens beide gemeenteraden definitief goedgekeurd. Hiermee is de eerste vrijwillige gemeentefusie in Vlaanderen in 33 jaar, van de nieuwe fusiegemeente Oudsbergen, op 1 januari 2019 een feit. “Het sluitstuk van de procedure op lokaal niveau. Het is nu aan de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement om de fusie verder af te ronden”, zeggen burgemeesters Ceyssens en Spreeuwers (CD&V).

Er wordt werk gemaakt van een gezamenlijk traject. Deze beslissing heeft gevolgen: vanaf dit moment treedt een overgangsperiode in waarin de gemeenten en OCMW’s alleen maar lopende zaken kunnen behandelen. Handelingen die niet tot de lopende zaken behoren, mogen ze pas stellen na een verplicht overleg tussen de gemeenten, respectievelijk OCMW’s.

Ook oppositiepartijen MG- en N-VA gaven hun fiat. Jan Schonkeren (MG) rekent erop dat de fusie er geen sociale achteruitgang veroorzaakt voor het personeel: “De fusie mag ook geen geld kosten aan de bevolking en wat met de juridisch entiteit na 2019 van de nieuwe gemeente?” N-VA’er Rik Thys onderschreef deze stelling. Burgemeester Lode Ceyssens deelt hun bezorgdheid, maar is overtuigd dat bepaalde investeringen ook zonder fusie nodig zullen zijn. “Ons personeel heeft recht- en werkzekerheid en ook het juridische gedeelte van de fusie zal geregeld worden via het decreet.” 

Ook werd duidelijk dat Meeuwen-Gruitrode binnenkort tot de politiezone Carma zal behoren. Voor de brandweerzone is er nog geen keuze gemaakt, maar die zal nog voor 2019 gemaakt worden.

Praline
Bij de aanvang van de raadszitting werd het nieuwe logo bekendgemaakt. 735 inwoners hebben een stem uitgebracht, 79 % koos voor het logo ‘Oudsbergen met de grote O’. Die centrale O verwijst de verbondenheid en naar het bruine zand, de blauwe lucht, met daar tussen het groen van de vennen.

Opmerkelijk, de sierlijke ronde O is ook terug te vinden, wel lichtjes anders geconcipieerd, in het huidige logo van Opglabbeek. Het logo van Oudsbergen is een ontwerp van Impuls Communicatie. Het kost 8.300 euro en wordt vanaf 1 januari 2019 toegepast in alle communicatie van Oudsbergen. Na de bekendmaking kregen alle raadsleden pralines aangeboden. Een chocolaterie uit Meeuwen-Gruitrode had het logo erin verwerkt.

(rdr/cn)

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio