Blue Assist

N-VA er Jochen Schuermans pleit om Blue Assist, een tool die mensen met een beperking uit hun isolement kan halen, in te voeren. Schepen Plessers is het idee genegen en laat het voorstel op de eerstvolgende gemeentelijke adviesraad agenderen.

RDr

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio