Burgerraad

Print
Burgerraad

Lieve Theuwissen (VIA), Jos Driesen (N-VA), Sylvia Dries (NU) en Erik Vanmierlo sp.a Foto: RDr

Bocholt - De vier politieke fractie ‘s, VIA, NU, N-VA en s.pa keurden de jongste gemeenteraad unaniem een nieuw inspraakmodel goed. Naast het vragenkwartiertje bestaat er nu een extra mogelijkheid voor burgers om voorstellen te formuleren aan de gemeenteraad. "Dat kan via de burgerraad. In overleg en na goedkeuring van het schepencollege worden de vragen van de burgerraad geagendeerd op de gemeenteraad”, zegt schepen van participatie, Stijn Van Baelen.

Een werkgroep van geïnteresseerde Bocholtenaren, samen met studiebureau Connect en de vier fractie 's in de gemeenteraad, hebben het nieuwe consept 'burgerraad' uitgewerkt. De meerderheid en ook de oppositiepartijen vinden dat het nieuwe inspraakinitiatief zeker niet in het vaarwater van de gemeentelijke adviesraden komt.  

“Bocholternaren, minstens vijf personen die niet politiek actief zijn, kunnen een burgerraad oprichten. Hun vragen of suggesties, los van politieke fractie ‘s, worden eerst besproken met de communicatieambtenaar. Hij zal het schepencollege informeren. Het schepencollege kan deze vraag of suggestie eventueel agenderen op de gemeenteraad”, vertellen de vier fractieleiders, Lieve Theuwissen, Sylvia Dries, Jos Driesen en Erik Vanmierlo.
De voorstellen of problemen kunnen divers zijn. “Dat gaat van verkeer en snelheid, over beleidskeuzes of toekomstige projecten", zeggen ze bij VIA, NU, N-VA en s.pa.

Ombudsdienst
Een belangrijke rol is weggelegd voor communicatieambtenaar,  Koen Nijsen.  Hij wordt een soort van  ombudsman en het directe aanspreekpunt voor inwoners. De informatieambtenaar bespreekt alle vragen of beleidssuggestie ‘s. “Die vragen worden altijd voorgelegd op het schepencollege”, zegt Koen Nijsen.  Na een jaar volgt er een evaluatie van dit burgerinitiatief.

Wil je meer weten over de burgerraad? Info Koen Nijsen, tel: 089 20 19 26 of  e-mail: info@bocholt.be


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio