Vanaf 2016 met één schepen minder

Print
Vanaf 2016 met één schepen minder

Foto: RDr

Meeuwen-Gruitrode - Het mandaat van schepen Meg Van Hoef wordt niet meer ingevuld. Haar bevoegdheden worden over de vijf andere schepen verdeeld. Dat heeft de CD&V fractie maandagavond tijdens de fractievergadering éénparig beslist. “Hiermee geeft de beleidsploeg het signaal dat ze niet alleen langs personeelskant en qua werkingskosten besparen, maar ook op beleidsniveau”, aldus burgemeester Lode Ceyssens.

Vanaf 2019 zal elke Vlaamse gemeente het met één schepen minder moeten doen. In de provincies wordt het aantal gedeputeerden beperkt tot vijf. “Het verminderen van het aantal uitvoerende mandaten in gemeenten en provincies, staat in een bijsturing van het gemeente-, provincie- en OCMW-decreet. Het werd in de bevoegde commissie van het Vlaams parlement goedgekeurd. Decretaal is het maximum aantal schepenen vastgelegd”, zegt Pieter Vanderstappen, stafmedewerker OCMW-bestuurlijke organisatie bij VVSG.  

Gemeenten mogen het nu al met minder schepenen doen en dat doen ze ook. Zo heeft Kinrooi in januari 2015 beslist om een schepenambt niet in te vullen. Opglabbeek koos er voor om bij de aanvang van deze legislatuur de extra schepen, waar men recht op had, niet te installeren. En dit in functie van het nieuwe decreet dat op 1 januari 2019 in gaat.

Meeuwen-Gruitrode gaat het dus vanaf 2016 met één schepen minder doen. Het gemeentebestuur wil hiermee een positief signaal aan de bevolking en haar personeel geven. “We zijn consequent en zullen met één schepen minder hetzelfde takenpakket beheren. Een besparing, we zullen efficiënter moeten gaan werken. Wat we van ons personeel vragen moeten we zelf ook doen. Hiermee anticiperen we op de nieuwe regelgeving voor lokale besturen die bepaalt Meeuwen-Gruitrode vanaf 2019 één schepen minder krijgt”, zegt burgemeester Lode Ceyssens.

 

Lees meer in Het Belang van Limburg

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio