Pop-up park kleurt Meeuwen centrum

Print
Meeuwen-Gruitrode - Aan het kruispunt van de Dorpsstraat met de Weg naar Bree en de Weg naar Helchteren komt een pop-uppark. Deze groene buffers moeten de open vlakte meer kleur geven tot er een nieuw bouwproject komt. Recent werden de leegstaande woningen en handelszaken afgebroken zodat men op termijn op deze locatie nieuwe bouwprojecten kan realiseren.

In afwachting van nieuwe bouwprojecten ter hoogte van de Dorpsstraat en het kruispunt in Meeuwen centrum realiseert de gemeente twee pop-upparkjes. “Geen permanente parkjes, maar groene zones die verloedering in het centrum moeten voorkomen tot er nieuwe bouwprojecten gerealiseerd worden”, zegt burgemeester Lode Ceyssens.

Na de afbraak van de leegstaande woningen aan de Dorpstraat kiest men een pop-uppark. Deze twee afzonderlijke pop-upparkjes zijn een tijdelijk alternatief. "Een grijze plek in het centrum wordt op die manier tijdelijk weggewerkt. Een dubbelslag, want we voorkomen verloedering en wildparkeren. En ons centrum kleurt meer groen”, gaat  Lode Ceyssens verder.  

De twee aarden taluds om het terrein af te bakenen sluiten aan op de Dorpsstraat, de Weg naar Helchteren en aan de overzijde van de Dorpsstraat langs de Weg naar Bree. “De binnenpleintjes krijgen nieuwe teelaarde zodat we groen en graszones  kunnen aanplanten.  Met een beperkt budget, 3400 euro aan werkuren, want alle materialen zoals zitbanken, bomen en verhardingen, zullen later n het andere groenprojecten hergebruikt worden”, verduidelijkt schepen Goossens.  

“Centraal in de twee parkjes voorzien we beperkte verharde oppervlaktes en graspaden. Een dertigtal laanbomen zorgen voor de nodige schaduw. Bloemenweiden, een insectenhotel en speelweides vormen een wandel- en ontmoetingsplaats. De resterende oppervlakte zal ingezaaid worden met extensief beheerd grasland aangevuld met een wilde bloemenmengeling. Strategisch gestapelde stammen zorgen voor een avontuurlijke speelplek voor kinderen”, aldus de schepen.

De gemeentelijke technische dienst staat in voor de aanleg en het onderhoud van het pop-up park.
De gemeente en Landwaarts zijn eigenaar van de twee locatie ‘s. “Omdat de aankoop van de voormalige rijkswachtkazerne nog afgerond moet worden is er geen tijdsdruk”, besluit Lode Ceyssens.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio