Veilige voetganger- en fietserszone in Lozen

Print
Veilige voetganger- en fietserszone in Lozen

Foto: RDr

Bocholt - Het Bocholter schepencollege vond het niet normaal dat fietsende kinderen van basisschool De Boomhut de drukke gewestweg, N 76 Hamonterweg, moesten delen met wagens en vrachtwagens. ”De herinrichting van de dorpskern en de schoolomgeving was een unieke kans om te kiezen voor gemengd verkeer in de voetgangerszone. Voetgangers en fietsers gebruiken vanaf vandaag de verhoogde voetgangerszone om veilig naar school te gaan”, zegt schepen Stijn Van Baelen.

De heraanleg van Lozen centrum gebeurt in overleg met AWV en de schooldirectie. De uitvoering en aanleg gebeurde van de veilieg voetganger- en fietserszone door de technische buitendienst van de gemeente. “Met de invoering van een aparte voetgangers- en fietserszone, langs weerszijden de N 76 in Lozen, cerhogen we de verkeersveiligheid in de schoolomgeving van basisschool De Leemskuil”, opent schepen Stijn Van Baelen.

De nieuwe schoolingang is in de toekomst via het Lozerplein over het Kerkplein achter de kerk. De huidige schoolingang via de Hamonterweg wordt dan afgesloten. Er komt ook een voetgangerszone over het kerkplein en een afgeslankte K+R zone, extra parkings, nieuwe bomen en groen.

“Langs de gewestweg N 76,  de Hamonterweg, implementeren we een zone voor gemixt verkeer,  voor fietsers en voetgangers. Fietsers hoeven niet meer door het smalle regengootje op de drukke rijbaan te rijden”, zegt schepen Stijn Van Baelen.

In Bocholt centrum legt de aannemer de laatste hand aan de nieuwe parking en toegangsweg naar het Biotechnicum en de basisschool De Driehoek. Die school zal in december verhuizen naar de nieuwe loactie.  “De groen aanplant zal in het najaar gebeuren”, verwacht schepen Van Baelen.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio