© RDr

Ovonde vervangt vijfarmig kruispunt Kaulillerdorp

Het vijfarmig kruispunt in Kaulille dorp wordt in 2016 omgevormd tot een grote ovonde. AWV Limburg heeft hiervoor een start- en projectnota goedgekeurd. De gemeente koopt het voormalige café ‘De Oorlam’ aan en laat het gebouw slopen. “Zo komt er ruimte vrij voor een veilige grote ovonde en lossen we een complex verkeersknelpunt op”, zegt burgemeester Jos Claessens.

RDr

Tijdens de piekuren, in de ochtend en ’s avonds, worden er in Kaulille dorp meer dan 5000 voertuigen geteld. Dat zorgt voor files, veel chaos en lange wachttijden. “In eerste instantie werd gedacht aan het plaatsen van verkeerslichten. Dat bleek niet haalbaar en is werk gemaakt van een lange termijn oplossing, een ovonde”, opent schepen Jan Schrijvers.

Tien jaar is de gemeente vragende partij om de files en lange wachttijden in Kaulillerdorp aan te pakken. “Automobilisten en vrachtvervoer rijden vandaag via sluikroutes door onze woonzones, om files te ontwijken. De verkeerschaos in Kaulille centrum werd elke dag groter. Daarop zijn de gemeentelijke beleidscommissie, GBC, samen met AWV aan de slag gegaan”, gaat burgemeester Jos Claessens verder.

Drie kruispuntenIn 2010 werd de heraanleg van het kruispunt in Kaulille op de Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid (PCV) behandeld. De doorstroming van het verkeer op de N747, en de vele aantakkingen zorgen voor bijzondere complexiteit. “Het projectgebied bestaat uit een groot verhoogd kruispunt dat 6 wegen bundelt: N747 Steenweg op Kleine Brogel, Lillerbaan, Kettingbrugweg, N747 Fabriekstraat, Kaulillerdorp en Bosschelweg. Het kruispunt bevindt zich in de bebouwde kom en kan opgevat worden als drie kruispunten”, duidt Claessens.

Om de nodige ruimte te creëren voor de aanleg van deze ovonde koopt de gemeente nu “de Oorlam” via een minnelijke schikking aan voor 240 000 euro. “Hiermee komt het dossier in een stroomversnelling. Ook nemen we de vroegtijdig beëindigde handels- en huurovereenkomst over en betalen we een vergoeding van 25.000 euro”, aldus Claessens.

De start- en projectnota is het werk van AWV, BMV en de gemeente, waarbij AWV de initiatiefnemer is. “Met deze ovonde creëren we een vlotte en veilige doorstroming van het verkeer. In de richting van de Fabriekstraat en de Kettingbrugweg, de kmo-zone. Vanuit de Bosschelweg en naar en van Kaulille centrum. Het verkeer van de Lillerbaan zal via een voorsorteerstrook de ovonde oprijden, dat is een bewuste keuze. Fietsers worden op de rotonde van het doorgaande verkeer gescheiden”, besluit Jan Schrijvers. De overige aangekochte gronden, die niet nodig zijn voor de aanleg van de ovonde, worden later verkocht aan mogelijk geïnteresseerde investeerders. Op de hoek van de Bosschelweg met de Steenweg Kleine Brogel voorziet men nieuwe huisvesting.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio