Overdracht containerpark naar Limburg.net

Print
Overdracht containerpark naar Limburg.net

ecopunt Foto: RDr

Meeuwen-Gruitrode - Afvalverwerking zorgt voor boeiende discussie Meeuwen-Gruitrode De overdracht van het gemeentelijk containerpark aan Limburg.net is een feit. Concreet betekent dit dat Limburg.net vanaf 1 januari 2015 het containerpark van Meeuwen-Gruitrode gaat uitbaten. "Aan de inrichting van het park wijzigt weinig en de werking blijft hetzelfde”, zegt schepen Koen Geusens (CD&V). "Deze overdracht zal onze inwoners geld kosten", verwacht MG- fractieleider Jan Schonkeren.

Het recht van opstal geldt voor 30 jaar en de overname brengt de gemeente 190 824 euro op. “Eén van de voordelen is dat onze burgers voortaan terecht kunnen in alle parken van Limburg.net. Daar gelden dezelfde vrijstellingen en tarieven. De openingsuren van het containerpark worden uitgebreid. Wel kan je vanaf 1 januari 2015 geen luierafval afleveren, die horen thuis in de grijze huisvuilcontainer. We voorzien een tegemoetkoming voor incontinentiepatiënten”, opent schepen Koen Geusens.

Thuis composteren
De tarieven en de afvalfracties worden de komende maand gecommuniceerd met een huis-aan-huis-folder en in het infoblad van januari. Schepen Geusens geeft ook nog aan dat thuiscomposteren de boodschap is. Het huidige parkpersoneel stapt niet over naar Limburg.net maar verkiest een functie binnen de gemeentelijke technische dienst.

Niet goedkoper
“In tegenstelling tot wat altijd werd voorgehouden is de overdracht niet financieel neutraal voor onze inwoners. Op basis van mijn tickets van de afgelopen vier jaar rekende ik de gemeenteraad voor dat de tarieven van Limburg.net, zo die van toepassing zouden zijn geweest, een meerkost van 266 euro betekenen", duidt MG-fractieleider Jan Schonkeren.

Herschikking aanvoer gratis fracties
Onder meer de gratis fracties, die je nu mag aanleveren,  worden vanaf 2015 herschikt. Grof vuil betaal je vanaf de eerste kilo, nu mag je 200 kg gratis kan afleveren. Idem voor groenafval, hier mag je nog 400 kg gratis aanleveren. Luiers kunnen in de toekomst niet meer gratis naar het containerpark gebracht worden.

De N-VA fractie vindt dat de meerderheid de nieuwe tarieven openlijk en transparant moet communiceren met de bevolking. "De directe inning door Limburg.net zal variëren tussen  134 en 151 euro per gezin per jaar. De bijdrage hangt af van het aantal personen die het gezin telt. Een gemiddeld gezin draagt 142 euro per jaar bij", zegt Patrick Creemers.

De MG-fractieleider verwacht dat het financiële plaatje nog zal oplopen . “Ons gezin bestaat uit twee personen, met een normale tuin en we composteren. Maak de rekening van een gezin met vier personen, waaronder een baby. Die gaan nogal bijbetalen vrees ik”, verwacht Schonkeren.


De huidige gemeentelijke afvalbelasting wordt tijdens de raadszitting van 15 december besproken en afgevoerd. In de plaats daarvan komt de inning door Limburg.net.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio