© Roger Dreesen

Adviescommissie bibliotheek distantieert zich van verhuis uitleendienst naar kerk

De verhuis van de uitleendienst van de bib, van De Kroon naar een zijbeuk in de kerk van Kaulille, gebeurt volgens de adviescommissie bibliotheek niet conform de regels. “Heiligenbeelden en kruiswegstaties krijgen een plaats in de bedoelde bibliotheek. Dit is in strijd met de geest van objectiviteit. Een bibliotheek moet vrij zijn van levensbeschouwelijke invloeden”, zegt de adviescommissie. De gemeente wijst er op dat deze regels niet gelden niet voor een uitleendienst.

RDr

In het kader van de realisering van een nieuw Woon- en Zorgcentrum in Kaulille, waarvoor o.a. de Parochiezaal dient te worden afgebroken, heeft het schepencollege van Bocholt in juni 2014 besloten de bibliotheek van Kaulille te verplaatsen naar de kerk van Kaulille. Volgens het “Organiek reglement adviescommissie gemeentelijke openbare bibliotheek” van de gemeente dient de adviescommissie van de openbare bibliotheek in een situatie als deze een advies uit te brengen aan het college.

Nadat in de vergadering van 15 september de meerderheid van de commissie heeft geadviseerd de bibliotheek te handhaven op de huidige locatie in “De Kroon”, maakte het schepencollege inmiddels in diverse publicaties in de media bekend dat het toch wenst over te gaan tot het onderbrengen van de bibliotheek, al dan niet gewijzigd, in de Sint Monulphus- en Gondulfuskerk in Kaulille, laat de adviescommissie in een persbericht weten.

De adviescommissie houdt er nu aan een duidelijk beeld te schetsen van haar bemoeienis in dit dossier. Om haar advies op kundige wijze te kunnen onderbouwen en documenteren is in de afgelopen maanden contact opgenomen met o.a. het Agentschap sociaal-cultureel werk en met het Kabinet van Minister Sven Gatz, afdeling Cultuur, van de Vlaamse Gemeenschap. Mede gezien de meningen van deze instanties: nl. dat het onderbrengen van een bibliotheek in een kerk onwettig is als er levensbeschouwelijke elementen zoals kruiswegstaties en heiligenbeelden aanwezig blijven, kwam de adviescommissie tot haar standpunt om een krachtig afwijzend advies te geven aan het schepencollege voor de verplaatsing van de bibliotheek. Ondanks deze advisering heeft het college besloten tot verplaatsing over te gaan. In haar vergadering van 1 december heeft de commissie daarom besloten zich duidelijk te distantiëren van de foutieve beslissing van het schepencollege en dit persbericht te versturen.

Naast ons democratisch genomen besluit tot distantie wat betreft de locatie, willen de leden van de adviescommissie toch ook met meerderheid van stemmen, in het belang van een goede bibliotheekwerking in Bocholt, want dat is natuurlijk haar eerste reden van bestaan, desgevallend op positieve wijze haar inbreng hebben in het tot stand brengen van de bibliotheek op haar nieuwe locatie, besluit de adviescommissie Openbare Bibliotheek.

Niet voor uitleendienst

Schepen Jos Plessers, bevoegd voor kerken, kiest voor het behoud van een beperkte uitleendienst in Kaulille. “In een afgeslankte versie, het was dit of sluiten. De nieuwe situatie werd besproken, aangepast en herschikt”; zegt Jos Plessers. Wat de levensbeschouwelijke invloeden betreft liet het departement Cultuur de gemeente weten dat een uitleendienst niet hoeft te voldoen aan de deze regelgeving. “Die regels gelden wel voor een hoofdbibliotheek”, besluit schepen Jos Plessers.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio