Studie specifieke invulling kerken

Nevenfuncties kerkenDe vier Bocholtse kerkbesturen staan open om hun kerkgebouw meer te gebruiken voor tentoonstellingen en concerten. Zover dit natuurlijk past in het sacrale kader van de kerk. Deze nevenfuncties worden in Bocholt nu al erg goed ingevuld: er zijn de jaarlijkse tentoonstellingen en de permanente tentoonstelling onder in de Sint Laurentiuskerk en in de toren. Dat geldt ook al voor de kerk van Kaulille en deze van Reppel. Er volgt nog een studie naar de specifieke mogelijkheden van ieder kerkgebouw.

RDr

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio