Petitie tegen ongelijke (financiële) behandeling rioleringswerken Engelmanshoven

Print
Petitie tegen ongelijke (financiële) behandeling rioleringswerken Engelmanshoven

Foto: rudc

Sint-Truiden - Marcel Lelièvre heeft namens het Buurtcomité Driewilgenstraat een petitie afgegeven aan schepen Ingrid Kempeneers (CD&V) van Openbare Werken. De bewoners pikken het niet dat ze de nieuwe riolering met gescheiden stelsel zelf moeten betalen. Gemeenteraadslid Filip Moers (sp.a) zal het probleem aankaarten op de gemeenteraad. De bewoners wachten met spanning het antwoord van de schepen af.

“De stad maakt een onderscheid door een heel deel bewoners van onze straat voor de rioleringswerken zelf te laten opdraaien,” zegt Lelièvre. Bij werkzaamheden in de Vrijheersstraat in Engelmanshoven werden eind vorig jaar identieke werken uitgevoerd op kosten van de stad. Lelièvre: “Wij betalen allemaal belastingen, wonen in hetzelfde dorp, zelfs in dezelfde straat  en willen allemaal op gelijke wijze behandeld worden.”

Zowat de ganse straat ondertekende de petitie waarin met aandrang wordt gevraagd dat de bestuurders hun eigen beslissing zouden respecteren. Het college van burgemeester en schepenen keurde immers in de vergadering van 14 april 2017 meerdere rioleringsprojecten goed, waaronder de Driewilgenstraat. Daarbij bepaalden ze dat in deze zones de inwoners zouden gesubsidieerd worden wanneer ze zich weer aansloten op de nieuwe gescheiden riolering. In de eerste fase van de werken werden de bewoners inderdaad vergoed. Maar die gunstmaatregel is blijkbaar niet langer van toepassing. Honderden euros zullen nu door de gezinnen zélf moeten opgehoest worden. Filip Moers (sp.a) zal dit aankaarten op de gemeenteraad. Ook hij is boos: “De tegemoetkoming voor aankoppeling aan gescheiden riolering van 2017 was een goede en sociale maatregel. Burgers kunnen niet kiezen of hun straat gescheiden riolering krijgt en de meerkost hiervan mag niet zomaar op hen verhaald worden. Het is duidelijk dat de stad nu tot in het absurde beknibbelt op de dienstverlening aan de burger. Alles moet gaan naar de prestigieuze bouwprojecten in het centrum.”

Bewoonster Jenny Clerinx weigert te betalen: “Waarom zou ik als andere bewoners hier wat verder op in dezelfde straat alles gratis van de stad hebben gekregen. Dit is een grote onrechtvaardigheid!”

"Er is geen geld voor"

Ingrid kempeneers (CD&V), schepen voor openbare werken, begrijpt de frustratie en wees er bij de aanvang van de petitie al op dat het allemaal niet zo evident is. Kempeneers: “De zone Vrijheersstraat was een andere zone. Die viel in 2017 inderdaad onder de tussenkomst van de stad. Maar bij de opmaak van ons nieuw meerjarenplan hebben we vastgesteld dat de budgettaire ruimte vrij krap was. We hebben die tussenkomst dus helaas moeten schrappen. Daar tegenover staat dat elke bewoner een subsidie kan aanvragen ten belope van 400 euro. Wellicht blijft er nog een deel zelf te betalen.” Of de schepen tegemoet komt aan de boze bewoners en hun petitie zal blijken in het debat met Filip Moers aanstaande maandag op de gemeenteraad. U zal het debat live kunnen volgen op onze website.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio