© PABR

Praatgroep ‘Ze Zijn Zo’ is er voor en door ouders

Na een goed jaar heeft Wendy Gerets uit Bree de praatgroep ‘Ze Zijn Zo’ voor ouders van kinderen met een beperking op opvoedkundig vlak helemaal op de sporen. “Met ons team van ervaringsdeskundigen staan we klaar om te luisteren naar de verhalen over ‘kinderen met een rugzakje’ die ouders aan andere ouders -in dezelfde situatie- willen vertellen”, aldus Wendy. “We werken zonder externe deskundigen en willen op die manier de drempel zo laag mogelijk houden.”

patrick.brebels

In de praatgroep ‘Ze Zijn Zo’ zitten alleen maar ouders, geen professionele hulpverleners. Ouders van kinderen met beperkingen zoals leer- en concentratiestoornissen, autisme, gedragsproblemen, ADHD en dergelijke zijn er welkom. “Het is een bewuste keuze om de drempel zo laag mogelijk te houden”, vervolgt Wendy. “Want ondanks het feit dat we in een zogenaamde ‘open wereld’ leven met al die sociale media en een stroom van informatie, blijft de drempel naar een praat- of zelfhulpgroep voor veel mensen een onoverkomelijke barrière. We hebben hier al mensen voor de deur zien drentelen; na enkele minuten vertrokken ze weer… En dat terwijl een fijn gesprek zo goed kan doen. Want meer doen we hier eigenlijk niet, luisteren en praten: vaak met een lach en een traan.”

‘Ze Zijn Zo’ is de enige Limburgse praatgroep voor ouders van kinderen met een opvoedkundige beperking die zonder professionele omkadering actief is. Er zijn geen verplichtingen en men vraagt ook geen lidgeld. Samenkomst elke tweede maandag van de maand van 19.30 tot 21.30 uur in het Huis Van Het Kind (Houborn 43) in Bree. Info via www.zezijnzo.be of mail naar zezijnzo@gmail.com.

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio