© PaBr

Camera's op 't Stift

Het is het stadsbestuur menens om de overlast op 't Stift aan te pakken: na overleg met politiediensten en horeca-uitbaters heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om camera's te laten installeren op 't Stift. "Op deze manier willen we het veiligheidsgevoel in deze uitgaansbuurt verhogen en mogelijke amokmakers afschrikken", aldus burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V).

patrick.brebels2

Na het -tot nader order- afschaffen van het 'happy hour' op woensdagavond, het vroeger stoppen met het schenken van drank op de terrassen en het minderen van het geluidsvolume, gaat men nu dus nog een stapje verder. "Dit is een heel gevoelige materie die verschillende partijen aanbelangt", aldus burgemeester Liesbeth Van der Auwera. "Daar willen we heel zorgvuldig mee omgaan. De afgelopen dagen hebben we een aantal pistes onderzocht die een goed evenwicht kunnen brengen tussen de broodwinning van de ondernemers op 't Stift, de leefbaarheid van de buurt en het comfort van de mensen die er uitgaan. Ook in de buurt zelf willen we vermijden dat een aantal mensen gestigmatiseerd wordt; de omwonenden mogen niet ingedeeld worden in de categorieën 'klagers' en 'niet-klagers'."

Privacy respecteren

"Zo hebben we onder meer overwogen om stewards of een bewakingsfirma in te schakelen", vervolgt de Breese burgemeester. "Deze mensen hebben echter geen politionele bevoegdheid; bovendien is het inzetten van professionele security vrij duur. In samenspraak met de korpschef van politie hebben we toen het installeren van bewakingscamera's overwogen. We hebben de horeca-uitbaters daarover laten meedenken: zij hadden hier onmiddellijk een goed gevoel bij. Door camera's te installeren, hopen we het veiligheidsgevoel van de buurt te verhogen. De aanwezigheid van camera's zal bovendien zonder twijfel een ontradend effect hebben op mensen die van plan zijn om vandalisme uit te halen of te gaan wildplassen. De beelden zullen alleen voor een politioneel onderzoek gebruikt mogen worden. In afwachting is er verhoogd politietoezicht en zal er ook te voet gepatrouilleerd worden."

Niet nieuw

Begin september wordt het plaatsen van camera's besproken op de gemeenteraad en daarna kan men een openbare aanbesteding plaatsen. Het stadsbestuur hoopt nog dit najaar de camera's te kunnen installeren. Bewakingscamera's op openbaar domein zijn trouwens niet nieuw in het Breese straatbeeld. Begin 2008 liet het toenmalig bestuur reeds camera's installeren op drie plaatsen in het centrum: in de Hof van de Deken, bij de site van de Grauwe Toren langs de kleine ring en in de tuin van het stadhuis aan het Vrijthof. Daar had men toen veel last van vernielingen, nachtlawaai en sluikstorten. Deze maatregel werd genomen omdat de preventieve acties van zowel de stadswachter, de straathoekwerker als de politie niet het gewenste resultaat opleverden.

"Belhamels aanpakken"

De cafébazen van 't Stift zien deze maatregel wel zitten. "Onder deze omstandigheden is het plaatsen van camera's het beste wat men kan doen", aldus Guy Cornelissen van Café Lagossa. "Op deze manier kunnen de enkele belhamels, die de boel voor de rest verzieken, aangepakt worden. We gaan ook meedenken over waar de camera's best geplaatst kunnen worden: ik denk dan in eerste instantie aan de kruispunten op de invalswegen naar 't Stift. Daar heeft men immers het meeste last van klein vandalisme en wildplassen."

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio