Zuiveringsstation Grijze Graaf in werking

Print
Voeren - Het zuiveringsstation is sinds 15 november 2019 in werking. De eindafwerkingen werden uitgevoerd. Er dienen nog enkele waterproeven te gebeuren op de inspectieputten.

Werken 's-Gravenvoeren

Grijzegraaf
Het zuiveringsstation is sinds 15 november 2019 in werking. De eindafwerkingen werden uitgevoerd. Er dienen nog enkele waterproeven te gebeuren op de inspectieputten.

Moelingerweg
De definitieve verkeerssignalisatie wordt volgende weken aangebracht in samenhang met de aansluitende wegen. Er dienen nog enkele waterproeven te gebeuren op de inspectieputten.

De demontage door Fluvius van de resterende bovengrondse 15kV-kabels en -palen zal later uitgevoerd worden, samen met die van Winandus en Konijnsberg. De transformatoren werden inmiddels weggehaald.

Kloosterstaat – Onderdorp- Drees
Als alles volgens planning verloopt, zullen in week 28 de eerste leuningen geplaatst worden te vertrekken vanaf het gemeentehuis. Tijdens de maanden augustus, september en begin oktober zullen de rest van de leuningen volgen.
De klinkerwerken van de voerloper zullen parallel gebeuren met het plaatsen van de leuningen wat er voor zorgt dat het plaatsen van de toplaag eind september kan gebeuren.

Pley
De asfalttoplaag werd aangelegd aansluitend met deze van Bovendorp-Dr.Goffinstraat-Schietekamer

Bovendorp-Dr. J. Goffinstraat-Schietekamer
De asfalttoplaag werd aangelegd. Ook de voorlopige wegmarkeringen werden aangebracht.

 


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio