Omleiding via Meulenberg

Print
Voeren - Momenteel worden rioleringswerken uitgevoerd in het Voerens kerkdorp ’s-Gravenvoeren. In het Bovendorp zorgen werken en regen voor flink wat modderoverlast en bewoners klagen steen en been. Vanaf dinsdag 22 oktober zullen de rioleringswerken het kruispunt met Molen (Vitchen) passeren en vervolgens in het onderste deel van Schietekamer uitgevoerd worden. Deze werken zullen een 5 vijftal werkdagen duren. Het (uitgaand) verkeer zal dan tijdelijk in éénrichtingsverkeer omgeleid worden via de Meulenberg-Lammerweg.

Momenteel worden in de Dr. Goffinstraat ook gestuurde grondboringen uitgevoerd onder de Voer voor de rioleringsaansluitingen van de woningen aan de overkant van de Voer. Deze werken dienen uitgevoerd voorafgaand aan de aanleg van de riolering in de Dr.Goffinstraat. Hierna zal de aannemer verder kunnen gaan met de aanleg van de rioleringsbuizen. Dan gebeurt ook de plaatsing van de eindputten van de by-pass en de aansluiting op de Voer. De nieuwe doorvoeringskoker van de molenloper werd onlangs aangelegd ter hoogte van het kruispunt met Vitschen.

In de week van 21 oktober zullen de rioleringswerken het kruispunt met Molen passeren en vervolgens in het onderste deel van Schietekamer. Deze werken duren ca. 5 werkdagen. Het verkeer zal dan tijdelijk nog steeds in éénrichtingsverkeer omgeleid worden via Meulenberg-Lammerweg.

Grijzegraaf

De zware transporten voor de bouw van het zuiveringsstation zijn voorbij en aannemer Colas zal tegen eind oktober de stoepen afwerken met asfalt. Aansluitend wordt ook de rijweg van een toplaag in asfalt voorzien. Straat en inritten zullen dan tijdelijk worden afgesloten voor verkeer. Bewoners van deze straat ontvangen dan bericht met de exacte datum.


Moelingerweg

Het oude LS-net is afgebouwd. Blijft nog de demontage door Fluvius van de bovengrondse 15kV-kabels en paaltransformatoren. Eind oktober (30+31) zal de aannemer de toplaag asfalt aanleggen, aansluitend met deze voor Grijzegraaf.

Kloosterstaat – Onderdorp- Drees

De stoepen aan de zijde met de oneven huisnummers werden aangelegd.De nieuwe brugjes over de Voer werden geplaatst en de wanden van de Voerkanalisering hersteld. De aanleg van het voetpad langs de Voer kan pas starten na het plaatsen van de nieuwe ijzeren balustrades. Hiervoor is de bestelling geplaatst. Aangezien dit maatwerkconstructies zijn, is er een wachttijd. De toplaag in asfalt voor de rijweg kan pas na bovenstaande werken worden aangelegd.

Pley

De rioleringswerken zijn beëindigd en de stoepen heraangelegd. De toplaag in asfalt wordt aangelegd aansluitend op Kloosterstraat-Onderdorp.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio