© Nico Meens

Commissaris Alain Stas voor onbepaalde tijd waarnemend korpschef

Korpschef Ronin Cox van politie Voeren naar de politiezone Maasland

Op 27 juni nam de gemeenteraad van Voeren kennis van het geplande vertrek van Ronin Cox, korpschef van politie Voeren. Op 18 juni werd hij na een selectieprocedure voorgedragen door de politieraad van de politiezone Maasland (Maaseik en Dilsen-Stokkem) als nieuwe chef van haar politiekorps ter vervanging van huidig korpschef Fred Gerarts die op 1 juli met pensioen vertrekt. Cox was sinds 2015 aan de slag in Voeren. Commissaris Alain Stas werd voor onbepaalde termijn tot waarnemend korpschef in de zone Voeren aangesteld.

nico meens

Op 27 juni nam de gemeenteraad van Voeren kennis van het geplande vertrek van Ronin Cox, korpschef van politie Voeren. Op 18 juni werd hij na een selectieprocedure voorgedragen door de politieraad van de politiezone Maasland (Maaseik en Dilsen-Stokkem) als nieuwe chef van haar politiekorps ter vervanging van huidig korpschef Fred Gerarts die op 1 juli met pensioen vertrekt. Cox was sinds 2015 aan de slag in Voeren.

“Op de iets meer dan 4 jaar dat Ronin in Voeren korpschef zal geweest zijn, heeft hij zijn sporen nagelaten”, weet burgemeester Broers.

Ronin wilde graag dat politie Voeren evolueerde naar een modern, professioneel, veelzijdig, dienstverlenend en wendbaar politiekorps, klaar voor de toekomst. “Je kan het de man moeilijk kwalijk nemen dat zijn ambities verder reiken dan wat mogelijk is in het kleine Voeren”, zegt burgemeester Broers en hij voegt eraan toe dat hij overtuigd is dat hij ook voor de politiezone Maasland het verschil kan en zal maken.

Ronin Cox zal op 1 september na aanwijzing bij KB de politiezone Voeren verlaten. In afwachting zal hij tijdens de zomermaanden op 2 stoelen zitten met verplaatsingen tussen Voeren en Maaseik.

Zijn functie in Voeren zal niet onmiddellijk vacant gesteld worden. De gemeenteraad van Voeren ging akkoord met het voorstel om commissaris Alain Stas (commissaris sinds 2017) aan te stellen voor onbepaalde termijn tot waarnemend korpschef. Gezien Alain Stas zelf al sinds 1997 een leidinggevende functie waarneemt in het korps en onder de vleugels van korpschef Ronin Cox promoveerde tot commissaris is de continuïteit zowel feitelijk als inhoudelijk gewaarborgd. Er zal bovendien een contractueel beleidsmedewerker worden aangeworven om hem in zijn opdracht te ondersteunen. Ook hierover verklaarde de gemeenteraad zich akkoord. Ook worden er twee nieuwe inspecteurs aangeworven via de mobiliteitsprocedure. (Foto Ronin Cox (links), Alain Stas (rechts).


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio