Dorp aan zet in Teuven

Print

Educatieve leerboeken omtrent het verkeer werden overhandigd aan verantwoordelijken van de school van De Plank Foto: Nico Meens

Voeren - In aanwezigheid van gemeentelijke en provinciale verantwoordelijken, van een delegatie van ‘Innovatiesteunpunt’ en Stebo en inwoners van Teuven werd het resultaat van het gekozen project aan de Teuvense gemeenschap voorgesteld. Dit gebeurde aan het Dorpshuis in de Gieveldstraat en aan het toekomstige (nog in te richten) volleybalveld achter de zaal. Daar wordt het terrein genivelleerd en wordt een kiosk (met opslagruimte) gebouwd.

Op initiatief van de provincie Limburg werken Stebo en het Innovatiesteunpunt samen met acht Haspengouwse dorpen en zes gemeentebesturen gedurende twee  jaren aan een provinciaal dorpenbeleid. Dit project loopt (tot einde 2020)  in het kader van het Europees plattelandsprogramma Leader.  Men wil tegemoet komen aan te ‘weinig’ voorzieningen en de dorpen leefbaarder maken. Er werd en wordt intensief samengewerkt met bewoners van iedere dorp aan een ambitieplan.  Hiervoor is een budget van 5000 euro voorzien via cofinanciering van de gemeente.

“Omdat er in de kleinere Haspengouwse gemeenten vaak weinig ‘voorzieningen’ zijn, willen we na een analyse van lokale cijfers, beelden en onderzoeken, aftoetsen bij de inwoners of er missing links zijn. In een aantal werksessies werd er intensief met bewoners samengewerkt en een actieplan met een duidelijke richting voor de toekomst van ieder dorp uitgewerkt,” aldus de verantwoordelijken.
Er werken 8 Haspengouwse dorpen mee aan ‘Dorp aan zet’. In Teuven,  in Voeren, werd het project (toekomstbeeld en prioriteitenlijst) officieel voorgesteld.  Tijdens de werksessies plaatste men vijf thema’s in de kijker: leefbaar toerisme (evenwicht tussen wonen in het dorp en landbouw), verbeteren van het Dorpshuis (de buitenruimte en achterzijde), veilig verkeer en sensibilisering, ontmoeten in het groen en streekproducten.

De wensen?

Uit  dit overleg volgende conclusies: toeristische accommodatie en leefbaarheid voor de bewoners moeten in evenwicht blijven. Het belevingstoerisme moet gestimuleerd worden.  Een toeristische verblijf taks kan meehelpen bouwen aan de landelijke dorpsgemeenschap.  Het blote voeten pad kan gepromoot worden. Het is de wens om een leerpad rond landbouw uit te stippelen. 

De werkgroep ‘veilig verkeer’ besteedt dan weer een gedeelte van het budget van de quickwin aan didactisch materiaal rond verkeersveiligheid.  Met boekjes rond het verkeer en ander materiaal  (wegpuzzel, zebrapas, verteltas, preborden, elektronisch verkeerslicht, fluohesjes) wordt de verkeersveiligheid van de kinderen van de school van de Plank gepromoot.  Aan de gemeente wordt gevraagd om te investeren in een snelheidsdisplay om de weggebruikers te sensibiliseren om veiliger te rijden en snelheid te minderen. De knelpunten werden reeds in kaart gebracht.  Ook is er een sensibiliseringsactie rond algemene verkeersregels (ook voor fietsers en wandelaars e.a.). De werkgroep schreef reeds een brief aan alle bewoners hieromtrent. 

Safety First

Voetpaden, doorsteekjes in het groen moeten de veiligheid bevorderen.  Vanaf het Dorpshuis zou een ‘belevingspad’ kunnen gecreëerd worden met belevingselementen  (klankschalen, natuurlijk speelaanleidingen). Het plein voor het Dorphuis wordt op gewaardeerd als centraal sfeervol en groen dorpsplein. Aan de achterzijde ervan wordt een groen volleybalterrein aangelegd en komt er een houten kiosk of overdekte buitenruimte. 

 

 


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio