Windturbines in Dalhem buurgemeente van Voeren

Print
Voeren - In de gemeente Dalhem, een buurgemeente van Voeren, worden binnenkort twee afzonderlijke windturbineprojecten (7 en 5 windturbines) aangevraagd via de procedure in het Waalse Gewest. De twee projecten zijn gepland op het grondgebied van Dalhem (Waals grondgebied) , tussen Warsage en ’s-Gravenvoeren, in de onmiddellijke nabijheid van de spoorlijn.

De bouw van zeven turbines Warsage-Dalhem

De firma VORTEX ENERGY BELGIQUE heeft een project voor de bouw van 7 windturbines opgestart op het grondgebied van Dalhem op een plaats grenzend aan de gemeente Voeren. Het gaat over de wijde omgeving van de spoorlijn ten noorden van Warsage. 
In overeenstemming met de Waalse Milieucode nodigde de firma VORTEX ENERGY BELGIQUE de bevolking uit op de komende openbare informatievergadering in verband met dit project, en dit alvorens de eigenlijke aanvraag op te starten.  De eerste vergadering vond plaats op 2 mei.

De bouw van 5 windturbines op grondgebied van Dalhem 

De firma Engie Electrabel heeft eveneens een project voor de bouw van 5 windturbines opgestart op grondgebied van Dalhem, maar eveneens op een plaats grenzend aan de gemeente Voeren. Het gaat over de wijde omgeving links en rechts van de rue de la Gare in Warsage, dit is het verlengde van de Weersterweg in Voeren. 

De initiatiefnemer wenst aan de bevolking mee te delen dat zij, geheel volgens de Waalse wetgeving, een informatievergadering wil organiseren vooraleer het eigenlijke aanvraagdossier op te starten. 

Deze informatievergadering gaat door op dinsdag 7 mei 2019 om 19u30 in de Gemeentelijke Zaal van Warsage, Place du Centenaire Fléchet 22A, 4608 Warsage.

Beide maatschappijen hebben besloten om geheel los van elkaar elk een eigen project aan te vragen. De gemeente Voeren stelt  dat slechts één van deze twee projecten kan vergund worden indien de aanvraag gunstig beoordeeld wordt door de bevoegde Waalse instanties.

 


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio