Van oude parochiezaal en prefab naar moderne school

50 jaar Provinciale School in Voeren

Print

De Campus van de pssvoeren Foto: HBVL

Voeren - We moeten 50 jaar terug in de tijd gaan om de eerste kiemen van Nederlandstalig secundair onderwijs in Voeren te zien. Enkele “onderwijspioniers” van de provincie Limburg en uiteraard ook tal van Voerenaars vonden toen dat de Voerense jongeren vanaf 12 jaar onderwijs moesten kunnen volgen in hun eigen taal in eigen streek. In 1968 werd het eerste klasje opgericht van wat nu een bloeiende moderne school is met 314 leerlingen.

Het begin was bescheiden: de eerste klaslokalen waren prefab gebouwen op de terreinen van de huidige Academie Voeren-Riemst en de oude parochiezaal van ‘s Gravenvoeren was de eerste sportzaal. Op 29 mei 1976 volgde de eerstesteenlegging van de huidige campus. Die was toen nog niet zo uitgebreid als nu: blok D kwam erbij in 1988, blok E in 2006. Leter volgde nog een nieuwe sporthal. Bovendien was ondertussen ook het basisonderwijs (kleuterschool en lagere school) op de campus ondergebracht. De provincie Limburg heeft de voorbije decennia fors geïnvesteerd in het onderwijs in Voeren.

De Provinciale Secundaire School in Voeren werd opgericht op 1 september 1968 en bestaat dus vijftig jaar. Een verjaardag die niet onopgemerkt zal voorbijgaan. Op zaterdag 27 april  (om 19.00 uur) is er een plechtige academische zitting.   Op zondag 28 april houdt de ‘pssvoeren’ opendeurdag met tal van activiteiten: rondleidingen,  leerlingenwerk, turndemonstraties, muziek. Ook kan men er genieten van hapjes en drankjes.

De school startte in bereidwillig afgestane parochie- en kloosterlokalen en was en is gesitueerd in ‘s Gravenvoeren. Men had voor een moderne humaniora geopteerd.  Zij kende een voorzichtige  start met 16 leerlingen en een beperkt personeelskader. Norbert Bormans was de eerste directeur.

"De eerste vraag voor secundaire onderwijs kwam van de Voerenaars en Vlaamse gemeenteraadsleden in de diverse Voerdorpen (die toen nog zelfstandige gemeenten waren). De vraag was trouwens vrij algemeen: ‘of het provinciebestuur ‘iets kon doen’ voor Voeren’. Het proces kwam in een stroomversnelling. In de CVP (de voorloper van de huidige CD&V, die toen nog een absolute meerderheid had in Limburg, was Miel Smets de grote pleitbezorger van dit initiatief," lezen we in de speciale editie van Voersprokkels. 

“In het voorjaar van 1968 kregen de plannen al wat vastere vorm. De school moest bij de start zestien leerlingen halen voor die eerste klas, voor de erkenning en de subsidies.  Twee weken vóór de start van het nieuwe schooljaar  was men ook nog op zoek naar een geschikte locatie. Op  de eerste dag van het schooljaar  waren er zestien leerlingen en kon  men  aan de slag,”

Sacristie en klooster

“Een lokaal vond men in het Ursulinenklooster in ’s-Gravenvoeren.  Pastoor Fryns stelde  de sacristie van de kerk ter beschikking als secretariaat en de (toenmalige) parochiezaal als sportzaal. Het eerste klasje belandde in een aanpalend parochielokaal, terwijl de directie een onderdak vond in een bijgebouw van het klooster, in wat nu de muziekacademie Johannes Ockegem is. In dat gebouw werden daarna ook het secretariaat en de lerarenkamer ondergebracht. Het schooljaar nadien bereikte de nieuwe school vlot voldoende leerlingen maar voor de infrastructuur was het zoeken. Gelukkig was het klooster bereid een stuk van de tuin af te staan zodat op het terrein van het klooster twee prefab paviljoenen konden gebouwd worden. Noch op Limburgs noch op Vlaams niveau wilde ook maar één instantie het verwijt krijgen dat ze de Voerstreek in de steek zou laten en dat zorgde er voor dat al na één jaar de  officiële erkenning volgde,” aldus Voersprokkels.

Nieuwbouw

“Dan begon de zoektocht naar een terrein. Eerst werd een locatie  in Sint-Martensvoeren voorgesteld, omdat dat de ‘kantonhoofdplaats’ was. Uiteindelijk kocht  de provincie het terrein, aan de Berneauweg, waar de school nu effectief is gelegen is, een terrein van 5,5 hectare. Een ander probleem dat moest opgelost worden was het leerlingenvervoer. Na lobbywerk door senator Frans Van Gronsveld bij ‘het Ministerie van Verkeerswezen’ in Brussel werd de buslijn Tongeren-Voeren aangepast aan het noodzakelijke leerlingenvervoer. Sindsdien is het de school altijd voor de wind gegaan.”

“Aanvankelijk wilde het provinciebestuur het houden bij de eerste drie jaren secundair. Maar er waren voldoende leerlingen en dus werd een  volledige cyclus uitgebouwd met  één studierichting: Wetenschappelijke-B. In september 1973 was de humaniora compleet met 114 leerlingen. Door meteen op de kar te springen toen de onderwijsvernieuwing van 1982 (VSO)  werd doorgevoerd, kon  men  er  twee bijkomende afdelingen inrichten. Intussen kwamen er ook al heel wat leerlingen uit Riemst naar Voeren, later of gelijktijdig ook uit Nederland. Intussen zijn er drie ASO richting en een TSO afdeling,”

Norbert Bormans bleef directeur  tot 1977. Toen nam Edmond Peters het roer over. Hij zette samen met zijn team en de provincie zijn schouders onder een nieuwbouw aan de Berneauweg met sporthal en instructie zwembad, sportterreinen. Het leerlingenaantal barstte uit zijn voegen. Er was opnieuw gebrek aan ruimte en klaslokalen.  Prefabgebouwen (1984)  brachten een tijdelijk oplossing . Uiteindelijk kwam er nog een nieuwe vleugel met ICT-ruimte bij en in laatste instantie een up to date spiksplinternieuwe sporthal. Edmond Peters bleef  directeur tot 2005 en werd dan opgevolgd door huidig directeur Ronald Soudant, niet alleen Voerenaar en oud-leerling van de school was , maar er bovendien al achttien jaar actief als leraar Frans. Hij kende het reilen en zeilen van de PSS dus als geen ander.

Vandaag heeft de school aandacht voor tal van projecten. Uitwisselingen waren en met Finland (Kuopio en Lahti) en linguaprojecten. Ook was La Tour Eiffel jaarlijks een terugkerende uitdaging.  Sociale acties (Povorello, Palliovik, acties voor Weeshuizen in Rwanda en Marokko, acties met minder validen)  kregen ruime aandacht. In de afdeling Secretariaat werd een oefenfirma opgestart en elk jaar trokken de 6de jaar op buitenlandse reis (o.m. naar Barcelona).  Kortom de Provinciale Secundaire School is klaar voor de volgende generaties.

Feest

Programma:

Zaterdag 27 april (19.00 uur) academische zitting voor genodigden en receptie.

Zondag 28 april van 13.30 uur tot 18.30 uur.  Opendeurdag met leerlingenwerk, rondleidingen, infolokaal, turndemonstraties, muziek. Hapjes en drankjes.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio