De Boemelaire vieren viermaal elf jubileum

Print
De Boemelaire vieren viermaal elf jubileum

De huidige Boemelaire klaar voor hun jubileumfeest Foto: HBVL

Voeren - De Boemelaire, de carnavalsvereniging van Sint-Martens-Voeren, mogen trots en fier zijn over de afgelopen dynamische 4X11 geschiedenis. De vereniging die spontaan 'ludiek' ontstond tijdens de jaarlijkse kindermatinee van de Chiro in 1975 groeide snel uit tot een volwaardige carnavalsvereniging met een lange traditie van prinsen en prinsessen, jeugdcarnaval, hilarische zittingen, “mit spass en plezeer” en grote carnavalsstoeten. Dit weekend wordt dit jubileum uitbundig gevierd.

De Boemelaire, de carnavalsvereniging van Sint-Martens-Voeren,  mogen trots en fier zijn over de afgelopen dynamische 4X11 geschiedenis. De vereniging die spontaan 'ludiek' ontstond tijdens de jaarlijkse kindermatinee van de Chiro in 1975 groeide snel uit tot een volwaardige carnavalsvereniging met een lange traditie van prinsen en prinsessen, jeugdcarnaval, hilarische zittingen, “mit spass en plezeer” en grote carnavalsstoeten. Dit weekend wordt dit jubileum uitbundig gevierd.

“Zo trokken we vroeger als kind mee met de Boemelkapel door het dorp van deur tot deur waar de bewoners de zotskappen,  ‘verkleedde mommen’, trakteerden op een pilsje of een borrel of snoep.  De Boemelaire hebben trouwens hun naam te danken aan deze blaaskapel die toen bals en evenementen ondersteunde.  Dit 4x11jubileum kon in het najaar starten met bevriende Belgische en Nederlandse verenigingen  uit beide Limburgen van de overkoepelende organisatie “carnaval zonder grens”. Op zaterdag 2 februari en op zondag 3 februari staat het Cultureel Centrum ‘Het Paviljoen’ dan ook in rep en roer.  "Wij pakken uit met een geweldige jubileumzitting met de “Alpenzusjes” als blikvangers. Na een dialect mis  op zondag (13.11 uur)  volgt een 4x11 receptie met muzikale optredens en een gevarieerd programma met zang, dans, parodie en tonpraters. Dit feest  betekent ook een uitzonderlijk ontmoetingsmoment  tussen de mensen van Voeren en omstreken.    Ook mogen we ons in al die jaren verheugen over het groeiend aantal jongere nieuwe leden. Doelgericht proberen we elk jaar weer vanuit het eigen kunnen steeds weer met iedereen en voor iedereen, van jong tot oud, op een creatieve, speelse en artistieke manier een lach te toveren op het gezicht van alle mensen,” zegt William Nijssen, schepen van cultuur van de gemeente Voeren en presentator van de Boemelaire. Intussen heeft Stefan Nijssen de voorzittershamer overgenomen en  vromt samen met Ronny Vroonen (secretaris) en Bart Nijssen (penningmeester) het huidige bestuur. 

Programma

Twee dagen uit de bol

Het jubileum start op zaterdag 2 februari (20.11 uur) met een denderende zitting met proclamatie van de jubileumprins.  De Glitter Girls, Richting Rex, tonprater Roel en de Alpenzusjes verzorgen de gastoptredens.  Prins Joris en prinses Karlijn en alle liefhebbers van het genre kijken uit naar de ludieke optredens van de Boemelaire zelf. Op zondag start het feest met een dialect mis (om 13.11 uur)   in de Sint-Martinuskerk.  De jubileumreceptie start om 14.11 uur onder begeleiding van de Blaaskapel de Bergweider Muzikanten uit Mheer met zang van Jos Senden en der Christian. Voor info: www.kvdeboemelaire.be.

 


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio