© Nico Meens

Chiro Voeren klaar voor nieuw werkjaar

De jeugdbeweging ‘Chiro’ kent ook dit jaar een nieuwe groei. Tijdens de startdag aan het Heem De Komberg schreven zo’n 25 nieuwkomers zich in voor een nieuw Chirojaar. Deze jeugdverenigingen telt leden uit alle kerkdorpen.

nico meens

De jeugdbeweging ‘Chiro’ kent ook dit jaar een nieuwe groei. Tijdens de startdag aan het Heem De Komberg schreven zo’n 25 nieuwkomers zich in voor een nieuw Chirojaar. Het aantal kinderen tussen 6 en 16 jaar die samen met de ervaren leiding, de aspi’s en volwassen begeleiders voor een nieuw werkingsjaar staan, groeide tot zo’n 120 leden De jongeren komen uit de zes Voerense kerkdorpen. Ook jongeren en kinderen uit de buurdorpen zijn welkom. Alle kinderen die houden van spelen in het bos, knutselen en ravotten, komen om de twee weken samen voor leuke spelnamiddagen. De groepen die uiteraard opsplitsen voor aangepaste activiteiten voor alle leeftijdsgroepen komen samen om de twee weken. Hoogdagen worden uiteraard het Sint-Maartensvuur op 10 november (‘s avonds) en het feest van Christus Koning. Het jaarlijkse zomerkamp gaat door in de maand juli.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio