De Voerstreek kreeg al op de eerste dag van de Grote Oorlog te maken met het oorlogsgeweld.

Voordrachten over Den Doodendraad

Print

Rik Palmans van Sint-Pieters-Voeren Foto: Nico Meens

Voeren - De Voerstreek kreeg al op de eerste dag van de Grote Oorlog te maken met het oorlogsgeweld. De verslagen van ooggetuigen geven ons een idee van wat er zich in augustus 1914 heeft afgespeeld en van hoe het oorlogsgeweld het leven van de gewone mensen overhoop haalde. Rik Palmans (Nederlands) en Albert Stassen (Frans) geven beiden een voordracht in de raadzaal in 's-Gravenvoeren op 7 en 11 september.

Voordrachten over Den Doodendraad op vrijdagavond 7 september (Rik Palmans) en op dinsdagavond 11 september (Albert Stassen) in de raadzaal!

De Voerstreek kreeg al op de eerste dag van de Grote Oorlog te maken met het oorlogsgeweld. De verslagen van ooggetuigen geven ons een idee van wat er zich in augustus 1914 heeft afgespeeld en van hoe het oorlogsgeweld het leven van de gewone mensen overhoop haalde.

Op 4 augustus 1914 viel het Duitse leger België binnen, in een poging om met een snelle overrompeling de Belgische forten bij Luik uit te schakelen. Toen dat niet lukte omsingelden de Duitsers de fortengordel. Een belangrijk onderdeel in die strategie vormde de brug over de Maas, die ze sloegen tussen Moelingen en Lixhe. Deze dorpen, maar ook buurgemeenten als Berneau en Visé, werden in het oorlogsgeweld helemaal verwoest.

Daarna volgden vier jaren van bezetting, waarin de bevolking moest leren leven met de beperkingen die dat met zich meebracht. De Voerdorpen zaten bovendien in een speciale situatie: een draad onder hoogspanning scheidde België van het vrije Nederland, maar enkele woonkernen lagen precies tussen die draad en de grens. Die waren dus dubbel geïsoleerd.

In 1915 begonnen de Duitsers met de aanleg van een nieuwe spoorwegverbinding, ter aanvulling van de ‘IJzeren Rijn’ die door het neutrale Nederland liep. Die markeert, met haar tunnels en viaducten, nog altijd heel sterk het Voerense landschap.

Helemaal op het einde van de oorlog speelde zich aan de grens tussen Voeren en Nederland nog in mineur een laatste episode van de Wereldoorlog af: de Duitse keizer sloop langs hier weg van het strijdtoneel dat hij vier jaar eerder had helpen ontketenen.

Rik Palmans en Albert Stassen verzamelden de nodige informatie. Zij vertellen het verhaal nog eens op vrijdagavond 7 september om 20u (Nederlandstalige voordracht door Rik Palmans) en op dinsdagavond 11 september (Franstalige voordracht door Albert Stassen) om 20u in de raadzaal van het gemeentehuis.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio