Onderhoud wegenis/bestrijkingswerken 2014

Print
Zutendaal - De gemeenteraad heeft op 27 maart 2014 de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze van de opdracht "Onderhoud wegenis.bestrijkingswerken 2014" goedgekeurd.

Tijdens de jongste gemeenteraad van augustus 2015 keurde de gemeenteraad de eindafrekening goed. "De eindafrekening overschrijdt het gunningsbedrag met 51,58%. De eindafrekening is 4.200 euro lager dan de raming. Omwille van de zeer gunstige prijzen is beslist om enkele straten meer op te nemen dan voorzien. De werken bereikten een eindtotaal van 148.917 euro, inclusief 21% btw", vertelde burgemeester Jef Bobbaers.

MR

 


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio