1,065 miljoen extra investeringsruimte voor Geetbets dankzij Vlaams regeerakkoord

Print
Geetbets - Het Vlaamse regeerakkoord levert de gemeente Geetbets meer dan 1.065.000 euro aan nieuwe inkomsten op. Dat heeft burgemeester Jo Roggen (Open Vld) meegedeeld.

“Dankzij het Vlaams Regeerakkoord krijgen plattelandsgemeenten extra investeringsruimte. De financiële ondersteuning is samengesteld uit twee pijlers: enerzijds 50% tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage ter financiering van de ambtenarenpensioenen en anderzijds extra middelen uit een nieuw Open Ruimtefonds. Dat fonds is erop gericht om gemeenten meer middelen te geven om de open ruimte op hun grondgebied te onderhouden. De toelage is aanvullend op het Gemeentefonds, waar de gemiddelde jaarlijkse groei van 3,5% gehandhaafd blijft.”

“Voor Geetbets levert dit nieuw Vlaams Open Ruimtefonds maar liefst meer dan 1.030.000 euro aan nieuwe inkomsten op. Ook de Vlaamse tussenkomst in de responsabiliseringsbijdrage bespaart onze gemeente nog eens meer dan 35.000 euro, samen goed voor meer dan € 1.065.000 extra investeringsruimte,” aldus Jo Roggen “We zijn heel tevreden dat Bart Somers, kersvers Vlaams Minister van Binnenlands Bestuur (Open Vld), de gemeenten op deze manier meer financiële ademruimte en slagkracht geeft. Zo kunnen we meer investeren in onze open ruimte en het landelijk karakter van onze gemeente vrijwaren.”

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio