In Getecafé nadenken over toekomst Getevallei

Print
Geetbets - De provincie Vlaams-Brabant en het Regionaal Landschap Zuid-Hageland houden donderdag 12 september een nieuwe Getedag.

De Getedag past in het project ‘Leefbare dorpen Getestreek’. Dit strategisch project zet in op de versterking van de landschapsstructuur in de Getestreek.Daarnaast wil het project een toekomstperspectief bieden voor de stads- en dorpskernen in de regio. Tijdens deze dag wordt er via verschillende kanalen input en ideeën verzameld voor het project. In de vroege namiddag komen de beleidsmakers bijeen voor de ‘Gete-academie’. De late namiddag is voor de G30, een verzameling actieve burgers, experts en middenveldorganisaties. ’s Avonds is er een Getecafé voor het grote publiek.
Via enkele inspirerende voorbeelden gaan de initatiefnemers in gesprek over mogelijkheden om de historische dorpen te versterken, over aanzetten tot een duurzame mobiliteit en een toekomstgerichte landbouw ingebed in de Getevallei.
Het Getecafé start om 19.30 uur en vindt plaats in: Zaal Hazenbergh, Hazenbergstraat 30 in Melkwezer (Linter).

Info: www.vlaamsbrabant.be/getestreek.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio