Stad zoekt uitbater cafetaria sporthal KTA1

Print
Diest - Het stadsbestuur van Diest zoekt een uitbater voor de cafetaria van de sporthal van KTA1. De voorwaarden en het inschrijvingsformulier kan je krijgen bij de sportdienst.

 

Het inschrijvingsformulier moet onder dubbel gesloten omslag aangetekend worden verzonden aan het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1 te 3290 Diest. De buitenomslag moet de vermelding 'kandidatuur cafetaria sporthal KTA1’ dragen. Uiterste datum van inzending is maandag 19 augustus 2019 om 11 uur.

Voor de toewijzing houdt het college van burgmeester en schepenen rekening met de volgende gunningscriteria:

1. Het bedrag van de geboden concessievergoeding.

Deze vergoeding dient minimaal € 800,00 per maand te bedragen.

2. Moraliteit, solvabiliteit en ervaring van de inschrijver.

De nodige attesten en bewijsstukken ter staving hiervan dienen bij de inschrijving te zijn gevoegd.

Info: sportdienst, Koning Albertstraat 18, 3290 Diest, tel.013/35 32 80, christa.vanrompay@diest.be. 

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio