Melden stormschade 4 juni 2019

Print
Herk-de-Stad - Herkenaren of personen met eigendom in Herk-de-Stad die schade hebben geleden bij de storm van 4 juni kan dit melden bij het stadsbestuur. Als de storm als ramp wordt erkend, kunnen ze aanspraak maken op een vergoeding uit het rampenfonds voor schade die niet door de eigen verzekeringsmaatschappij wordt gedekt.

De zware storm die op 4 juni over Vlaanderen raasde, heeft op diverse plaatsen schade aangericht. Het Vlaams Rampenfonds onderzoekt of dit stormweer als een algemene ramp kan worden erkend. Wie schade heeft geleden, kan dit melden bij de gemeente via info@herk-de-stad.be en dit voor 1 augustus. De gemeente verzamelt alle informatie van de getroffenen met het oog op het indienen van een erkenningsaanvraag. Je moet wel altijd eerst contact opnemen met je verzekeringsmaatschappij. Meer info welke schade eventueel erkend wordt door het rampenfonds vind je op https://overheid.vlaanderen.be/komt-mijn-schade-in-aanmerking. De volledige procedure indien de storm als ramp erkend wordt, vind je terug op www.herk-de-stad.be.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio