Eerste deelname Herk-de-Stad aan Dikketruiendag

Print
Herk-de-Stad - Herk-de-Stad neemt dit jaar voor het eerst deel aan de Dikketruiendag. Morgen, dinsdag 12 februari, gaat de verwarming in alle gebouwen van de stad twee graden lager. De stad speelt ook in op het eraan gekoppelde thema ‘Smeer je kuiten in voor het klimaat’. Medewerkers worden aangespoord morgen zo veel mogelijk met de fiets naar het werk te komen.

De Dikketruiendag wordt voor de 15de keer op rij georganiseerd door de Vlaamse overheid. Sinds 2005 wordt er jaarlijks Dikketruiendag georganiseerd, telkens in de buurt van 16 februari, de dag dat in 2005 het Kyotoprotocol in werking trad.

De actie heeft haar naam te danken aan het feit dat men op deze dag een dikkere trui zal moeten aantrekken, omdat men de verwarming met ten minste 1 graad lager zal zetten.Per graad dat de verwarming lager gezet wordt kan men 7% energie besparen en de CO2-uitstoot laten dalen.

“Wij kiezen ervoor om die dag in al onze gemeentelijke gebouwen de verwarming met 2 graden Celcius te verlagen en het personeel een dikkere trui te laten aantrekken. Ook onze Herkse scholen werden aangeschreven en gevraagd actief deel te nemen aan dit initiatief. Klimaat is een hot item bij onze jongeren. Zo krijgen Herkse scholieren de kans om samen met het stadsbestuur effectief een klein steentje bij te dragen aan het klimaat”, legt schepen van Milieu en Onderwijs Guido Ector (sp.a) uit.

De campagne past in het gemeentelijk beleid inzake klimaat en energie.  Vorig jaar ondertekende op 13 maart 2018 de burgemeester namelijk de Burgemeestersconvenant voor Energie en Klimaat 2030.  Het ambitieuze doel is om tegen 2030 maar liefst 40 procent van de huidige CO2-uitstoot te verminderen. 

Dit jaar werd er zelfs een apart thema gekoppeld aan de Dikketruiendag: smeer je kuiten in voor het klimaat! Hiermee wordt een oproep gedaan om ook in de winter de fiets te nemen voor kleine verplaatsingen.

“Daarom dat we alle personeelsleden die binnen een straal van 7 km wonen rond het stadhuis sterk aanmoedigen om toch minstens 1 dag de auto te laten staan en te voet of met de fiets te komen werken. Het aanbieden van een koffiekoek namens het stadsbestuur kan voor een extra stimulans zorgen”, zegt burgemeester Bert Moyaers (sp.a). 

“Natuurlijk maakt één dag het niet verschil. Duurzame energiebesparing is de echte boodschap van de Dikketruiendag. Het evenement moet de aanzet geven tot een blijvend bewustzijn dat we zuinig moeten omspringen met energie. Energieverbruik beperken betekent immers ook de uitstoot van broeikasgassen terugdringen. Als bestuur zullen we acties rond de energiebesparing verder uitwerken om de doelstelling binnen de Burgemeestersconvenant te behalen. We zullen daarover voortschrijdend communiceren met de bevolking.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio