Gratis vervoer naar Twinsporten

Twinsporten, de happening van zaterdag 26 augustus die personen met een beperking samen met andere personen laat sporten biedt dit jaar gratis vervoer aan.

Luc Weyens

Het gratis vervoer wordt aangeboden aan personen die zelf niet tot op het terrein van Twinsporten kunnen geraken. Twinsporten vindt plaats in sportcentrum De Koekoek in Halen-centrum. Het voertuig van Care & Go beschikt over een uitrusting voor het vervoer van een rolstoel (achteraan) alsook een turn-out stoel (vooraan) voor een niet-rolstoelgebruiker. Wie van dit vervoer gebruik wenst te maken, neemt best contact op via dit emailadres: info@twinsporten.be.

Aangeboden door onze partners

Immo

Jobs in de regio