Landbouwschade melden bij stadsbestuur

Print
Halen - Halense landbouwers die schade hebben geleden door de aanhoudende droogte in het voorjaar maken kans op een vergoeding uit het rampenfonds. De eerste stap die ze daarvoor moeten doen is de schade aangeven.

Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege heeft op 18 juli de procedure opgestart om de droogte voor de periode april, mei en juni te erkennen als landbouwramp. De Vlaamse regering kan de droogte pas definitief als landbouwramp erkennen als aan alle criteria is voldaan.
Landbouwers met een activiteit in Halen die schade aan die teelten hebben geleden moeten zelf het initiatief nemen om het stadsbestuur van Halen te contacteren. Zij moeten voor 28/08/2017 het gepaste formulier ingevuld terug te bezorgen aan de milieudienst van de stad of per mail bij Zjef Vaes op het mailadres zjef.vaes@halen.be.
De stad kan op haar beurt een schattingscommissie op pad sturen voor een voorlopige schadevaststelling. Een eerste schadevaststelling is nodig om het oorzakelijk verband vast te stellen tussen het weersverschijnsel en de schade. De tweede schadevaststelling gebeurt net voor de oogst om de definitieve schade vast te stellen.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio