Halen pionier met inzameltoestellen in scholen

Aanpak zwerfvuil met automaten blikjes en petflessen

Print
Halen - In elk van de drie Halense basisscholen staat vanaf nu een automaat om blikjes en petflessen te verzamelen. Het stadsbestuur wil zo zwerfvuil langs de Halense wegen voorkomen. Het is bovendien een test naar de bereidwilligheid om die drankverpakkingen vrijwillig in te zamelen als alternatief voor een mogelijk statiegeld. Reden genoeg voor Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege om eens langs te komen.

Schepen van Leefmilieu Steven Vanmechelen (CD&V): “Blikjes en petflessen zijn goed voor veertig procent van de vracht zwerfvuil langs de wegen. Om dat aan te pakken hebben wij een werkgroep ‘Zwerfvuil’ opgericht. Die bestaat uit vertegenwoordigers van alle partijen in de gemeenteraad, leden van de milieuraad en sympathisanten. Binnen de werkgroep is dit voorstel uitgewerkt.”

“Om het verzamelen te stimuleren, gaan we een wedstrijd van een maand organiseren”, aldus nog Steven Vanmechelen. “De kinderen van het derde leerjaar van de basisschool ’t Oogappeltje van Loksbergen nemen het op tegen de derdejaars van Wegwijs in Halen-centrum en die van Op Dreef in Zelem. Idem voor de jongens en meisjes van het vierde leerjaar. Voor de winnaar is er een mooie prijs.”

Halen is de eerste gemeente in Vlaanderen die met zo’n project bij Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege is komen aankloppen. Reden genoeg voor de minister om zelf een kijkje te komen nemen: “Zwerfvuil behoort tot de top-3 van de ergernissen van de Vlamingen”, vertelt de minister. “Het opruimen van al dat vuilnis kost de gemeenschap 60 miljoen euro per jaar. Er moet paal en perk aan worden gesteld.” De minister speelt bovendien met het voornemen om – net als voor glazen flessen – blikjes en petflessen statiegeld op te leggen. De sector krijgt tot 2018 de tijd om alternatieven te bedenken. Joke Schauvliege: “Deze actie van Halen is een interessant alternatief om te peilen naar de bereidheid om op vrijwillige basis blikjes en plastic flessen in te leveren. Ik wil de resultaten van het project in Halen dan ook opvolgen.”

Janne Molders, Kobe Cerpentier en Wout Mertens van het derde leerjaar van ’t Oogappeltje zijn zich alvast bewust van het selectieve verzamelen: “Nu verzamelen we papier, plastiek, fruitafval, enzovoort apart in ons afvalhuisje. In de klas is er ook een beurtrol om de vuilnisbak van de klas op vrijdag leeg te maken.”

LW

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio