Nieuwe plastieksoorten op containerpark

Print
Geetbets - De intercommunale Ecowerf, die het recyclagepark van Geetbets beheert, wil daar starten met het verzamelen van plastiek. Het verzamelen van die nieuwe fractie moet starten op 1 juli.

Ecowerf wil twee soorten plastiek verzamelen: harde en zachte plastiek. Onder harde plastiek wordt verstaan: alle zuivere harde plastieksoorten, zoals HDPE, PP, PVC....Fracties van deze soort plastiek. moeten gereinigd en gezuiverd zijn en moeten ontdaan zijn van alle onderdelen die geen plastic zijn. Onder zachte plastiek wordt verstaan: 100% zuivere folies, zakken, potjes,… , zoals LDPE; HDPE, PP,…. De zachte plastics moeten aangeboden worden in een door EcoWerf via de gemeente ter beschikking gesteld recipiënt (roze zak). De gemeenteraad beslist vanavond over de aanvaarding van de nieuwe plastieksoorten.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio