Guy Merntens nieuwe schepen

“Halen financieel gezond houden wordt grote uitdaging”

Print
“Halen financieel gezond houden wordt grote uitdaging”

Guy Mertens Foto: LW

Halen - Guy Mertens (sp.a, 50) is het nieuwe gezicht in het schepencollege van Halen. Hij volgt zijn partijgenoot Marc Adriaens op, die onverwacht zijn ontslag gaf. Mertens neemt alle bevoegdheden – met als belangrijkste financiën – over van Marc Adriaens. “Dé uitdaging voor het stadsbestuur is Halen financieel gezond te houden”, beseft Guy Mertens.

 

 

De kersverse schepen maakt sinds januari 2007 deel uit van de gemeenteraad. In de vorige legislatuur zat hij met de sp.a in de oppositie. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2012 voerde Guy Mertens de sp.a-lijst aan. De socialisten gingen voor een meerderheid in zee met CD&V en kregen in die coalitie het voorzitterschap van de gemeenteraad voor de hele legislatuur en een schepenmandaat voor drie jaren. De job van schepen ging naar Marc Adriaens en Guy Mertens werd voorzitter van de gemeenteraad. Hij krijgt er nu de taak van schepen bij.  Naast financiën vallen ook sport, toerisme, milieu, natuurontwikkeling en het klimaatplan onder zijn bevoegdheid. Guy Mertens, die aan de Bloemendaalstraat woont, combineert zijn politieke mandaten met een job als douanier op de luchthaven van Zaventem.

Financiën wordt volgens hem de zwaarste dobber. “Halen financieel gezond houden wordt dé uitdaging voor dit en de komende jaren”, beklemtoont Guy Mertens. “Er komen heel wat bedreigingen op ons af. Denk maar aan de hervorming van de brandweer. Door de indeling bij de zone Zuid-West-Limburg zullen we heel wat meer moeten betalen dan tot nu onder de indeling bij Diest. Samen met de financiële dienst zullen we als bestuur inkomsten en uitgaven goed in de gaten moeten houden.”

Sport vormt een belangrijk beleidsdomein voor de kersverse schepen. “Als stad mogen we fier zijn dat hier maar liefst 80 sportverenigingen actief zijn. Met elk een grote groep vrijwilligers bieden ze samen een brede waaier aan sportmogelijkheden in onze stad. Sporten is om twee redenen belangrijk. Het draagt bij tot de gezondheid van onze inwoners en het versterkt de sociale contacten. Aan de logistieke en financiële steun hechten we dan ook een groot belang.”

Op het vlak van milieu wijst de nieuwe schepen naar de doelstelling van Halen om tegen 2020 de CO2-emissie met 20 procent te verminderen en zo een bijdrage te leveren in de ambitie van Limburg om klimaatneutraal te worden. Op toeristisch vlak wil hij de uitstraling van Halen nog versterken, niet alleen met de Slag van de Zilveren Helmen, maar ook met onder meer het fiets- en wandelnet op het eigen grondgebied.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio