Els Leyssens voorzitter Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening

Architecte Els Leyssens is de nieuwe voorzitter van de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO) van Herk-de-Stad.

Luc Weyens

Zij is daarvoor officieel door de gemeenteraad aangesteld en volgt in die functie Karel Van Dael op. De GECORO is het officiële en verplichte adviesorgaan van de stad over materies bepaald in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Daarnaast kan de commissie op eigen initiatief adviezen of voorstellen formuleren over aangelegenheden inzake ruimtelijke ordening. Secretaris van het adviesorgaan is Lotte Poncelet, afdelingshoofd Grondgebiedzaken bij het stadsbestuur. Zij neemt die taak over van Bart Bastijns, die ook bij het stadsbestuur werkt.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio