Gemeentelijke noodopvang Nieuwerkerken verhuist naar Kozen

Print
Gemeentelijke noodopvang Nieuwerkerken verhuist naar Kozen

De gemeentelijke noodopvang verhuist naar Buurthuis Ter Cose Foto: LE

Nieuwerkerken - Vanaf maandag 8 juni opent basisschool ’t Nieverke weer volledig voor alle leerlingen. De noodopvang die de gemeente momenteel voorziet in Ontmoetingscentrum De Brug, is dan niet meer nodig. Op vraag van de Vrije Basisschool in Kozen, die als enige school van Nieuwerkerken niet volledig heropent volgende week, verhuist die noodopvang nu naar Kozen.

Toen de lagere scholen deels heropenden op 15 mei, moest de gemeente bijspringen om opvang te voorzien voor leerlingen van ’t Nieverke die nog niet naar school mochten. De gemeente vormde ontmoetingscentrum De Brug in enkele dagen om tot een centrum voor noodopvang en nam tijdelijk drie extra personeelseden aan. Nu ’t Nieverke volledig heropent op 8 juni, is deze opvang niet langer nodig. Dat komt goed uit voor de Vrije Basisschool in Kozen, want die ging aankloppen bij de gemeente voor extra noodopvang. “Het staat scholen vrij om volledig te heropenen volgende week. Maar wij hebben binnen ons schoolteam beslist om dit niet te doen, omdat er bij de leerkrachten en ook een aantal ouders toch nog veel bezorgdheden spelen. De leerkrachten geven er daarom de voorkeur aan om met kleinere groepen te werken”, zo legt directrice Marleen Mortelmans uit.  “Voor alle leerjaren van de lagere school bieden we daarom vanaf maandag gesplitste klassen aan. De helft van de leerlingen komt voormiddag naar school, de andere helft namiddag. Voor de halve dag dat de kinderen niet op school zijn, zullen ze terecht kunnen in de noodopvang van de gemeente in het Buurthuis Ter Cose”, aldus nog de directeur.

“De drie personeelsleden die we tijdelijk hadden aangeworven voor Nieuwerkerken, zullen vanaf maandag instaan voor de opvang in het Buurthuis”, zegt schepen van onderwijs Luc Vaes (CD&V). "Daar richten we drie bubbels in. Kinderen uit het eerste en tweede leerjaar kunnen terecht in de polyvalente zaal. De kinderen van drie en vier gaan naar de lokalen van het kunstonderwijs op de eerste verdieping en de leerlingen van vijf en zes kunnen terecht in de vergaderruimte achter het buurthuis. Ouders die van deze dienst gebruik willen maken, zullen hun kinderen hiervoor kunnen inschrijven. Dit initiatief staat los van de buitenschoolse opvang. Ouders die nood hebben aan voor- en naschoolse opvang of opvang de woensdagnamiddag kunnen terecht bij het Bieke”, aldus nog schepen Vaes.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio