Kunst & Co werkte op een visuele manier de verschillende waarden uit

Politiezone Getevallei en Alexianen Zorggroep Tienen bundelen krachten.

Print

Politiezone Getevallei en Alexianen Zorggroep Tienen bundelen krachten. Foto: Jozef Croughs

Landen - De nieuwe politiezone Getevallei wil een politie in verbinding zijn met enerzijds zijn burgers, maar anderzijds met alle interne en externe partners en belanghebbenden waar er mee samengewerkt wordt. In de nieuwe politiezone staat maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal, meerbepaald het efficiënt aanwenden van mensen en middelen in een transparante organisatie waar samenwerking steeds voorop staat. #SamenMetRespect

Met dit eerste project wil de politiezone kwetsbare groepen zo veel mogelijk betrekken. Zo ontsproot het idee om de vraag te stellen aan de Broeders Alexianen in Tienen om zo het positief contact tussen cliënten en onze politiedienst verder te stimuleren. Binnen de Alexianen Zorggroep Tienen is er een kunstgroep ‘Kunst & Co  die wekelijks een halve dag per week op een creatieve en artistieke manier werken aan hun ontplooiing en herstel. Na een eerste kennismaking en toelichting van het project werd er vanuit Kunst & Co enthousiast gereageerd om hieraan mee te werken.

Het resultaat dat samen werd bereikt met dit project is prachtig. Om dit project de nodige slagkracht te geven zullen de kunstwerken in de nabije toekomst een reis maken doorheen de verschillende politiekantoren zodat burgers en medewerkers ze kunnen bewonderen en zich de waarden echt kunnen internaliseren.

Het enthousiasme en het bundelen van krachten zorgen voor een synergie die absoluut moet verdergezet worden. In de toekomst zal er ook aan andere organisaties de vraag worden gesteld voor een eventuele samenwerking in het kader van een nieuw project. Op deze manier willen we verschillende partners betrekken en hopen we een nog groter draagvlak te creëren waarbij iedereen in onze samenleving op een positieve manier in contact komt met onze politiedienst. Onze slagzin is er dan ook niet zomaar: #SamenMetRespect, want samen bereik je zo véél meer!

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio