Sint-Truiden gaat de strijd met 61 openbare camera’s aan tegen overtredingen en overlast

Print

Sint-Truiden gaat de strijd met 61 openbare camera’s aan tegen overtredingen en overlast Foto: Jozef Croughs

Sint-Truiden - Het lokaal bestuur Sint-Truiden zal voortaan haar uitgebreide cameranetwerk zelf kunnen inzetten voor de veiligheid en leefbaarheid in de stad. De handhaving van verkeersovertredingen en overlast wordt hierdoor een stuk doeltreffender.

“Dankzij de beslissing van het stadsbestuur kunnen zowel de politiediensten als wijzelf de camera’s op een slimme manier inzetten voor de veiligheid en de leefbaarheid in Sint-Truiden. Hiervoor zal het cameranetwerk in de loop van de volgende maanden ook verder uitgebreid worden”, besluit burgemeester Veerle Heeren (CD&V). 

Sinds de nieuwe camerawet in 2018 in voege ging, hebben ook openbare besturen de bevoegdheid om de cameraopnames te benutten. Het college van burgemeester en schepenen van Sint-Truiden heeft daarom een besluit genomen waarin is vastgelegd voor welke doeleinden de beelden zullen worden ingezet door zowel het lokaal bestuur als de politiediensten. “Sint-Truiden heeft de voorbije jaren haar openbaar domein uitgerust met 61 camera’s op vaste plaatsen. De beelden ervan worden gemonitord door de lokale politie, die er gebruik van maakt voor onder meer bewijsvoering in dossiers en overtredingen.

“Aan de hand van de camera’s kunnen we nu onder meer in eerste instantie controleren én handhaven op de naleving van regels rond venstertijden, laad- en loszones en shop & go-parkeerplaatsen. Verder biedt het ons de mogelijkheid om bezoekersstromen in kaart te brengen en gericht op te treden tegen allerlei vormen van overlast zoals zwerfvuil en sluikstorten”, aldus burgemeester Heeren.

Op maandag 17 februari wordt het dossier behandeld door de gemeenteraad, waarna de bepalingen ervan effectief en definitief in de praktijk kunnen worden toegepast.

 


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio