© Jozef Croughs

Dak- en thuislozenproject Cabrio wordt verlengd

Cabrio, een interdisciplinair en outreachend hulpverleningsprogramma is er op twee jaar in geslaagd om voor 16 dak- en thuislozen een stabiel begeleidingstraject naar betere huisvesting en maatschappelijke zorg op te zetten. De gemeenteraad heeft opnieuw een jaarlijks budget van 70.000 euro vrijgemaakt voor verlenging van het project.

Jozef Croughs

Cabrio is een samenwerkingsproject rond dak- en thuisloosheid tussen verschillende organisaties waaraan ook het lokaal bestuur van Sint-Truiden in participeert. Outreach is een actieve, niet afwachtende en ongevraagde benadering in het eigen milieu van mensen. Door outreachend te werken, in de omgeving van de zorgbehoevende en vanuit een multidisciplinaire aanpak met experten uit meerdere domeinen beoogt het initiatief mensen zonder een (vast) dak boven hun hoofd op een duurzame manier aansluiting te laten vinden met de samenleving.

“Sinds de start in 2017 hebben we 36 personen bereikt. Het gaat hierbij vooral om alleenstaande mannen tussen 26 en 45 jaar zonder dag-invulling of arbeidsinkomen wiens huisvesting onzeker is. Meer dan de helft is ook psychisch kwetsbaar en twee derde kampt met verslavingsproblemen. Gelukkig zijn we erin geslaagd om voor 16 van deze inwoners een begeleidingstraject op te starten. De helft onder hen heeft hierdoor zijn huissituatie kunnen verbeteren of heeft zich laten begeleiden in een zorginstelling,” zegt schepen van Sociaal beleid Pascy Monette.

“Dak- en thuisloosheid is een maatschappelijke uitdaging die jammer genoeg ook in landelijke steden als Sint-Truiden slachtoffers maakt. Dat mogen wij als lokaal bestuur niet tolereren. Projecten zoals Cabrio, die het probleem ontegensprekelijk helpen indijken, zetten wij daarom overtuigend verder. De jaarlijkse ondersteuning van 70.000 euro is een goede investering, zo blijkt uit de cijfers, die wij dus vanaf nu tot het najaar van 2020 verderzetten”, aldus nog burgemeester Veerle Heeren.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio