© Jozef Croughs

© Jozef Croughs

© Jozef Croughs

thumbnail: null
thumbnail: null
thumbnail: null

Betrapte sluikstorters moeten taakstraffen uitvoeren op containerpark

Tot 6 oktober, tijdens de week voor ‘handhaving tegen sluikstorten’ wordt de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten opgedreven. Overtreders krijgen lik op stuk en inwoners en bezoekers die verantwoord omgaan met afval worden beloond voor hun inzet.

Jozef Croughs

Met het opdrijven van de controles op sluikstortenn, wil het stadsbestuur vooral een positieve dynamiek in gang zetten. Op het containerpark duikt er daarom een sensibiliseringsactie op. Die moet bezoekers het nut bijbrengen van afval sorteren en recycleren.

“De inspecties leverden vorig jaar 103 GAS-boetes voor zwerfvuil op en nog eens 32 boetes over het fout aanbieden van huisvuil. In zo’n gevallen hebben we de vervuiler dus kunnen achterhalen. Hierbij ligt de focus steeds meer op alternatieve sanctionering. Dat zorgt voor bewustwording en helpt nieuwe feiten te vermijden. De meeste overtreders gaan ook in op zo’n bemiddeling”, vertelt schepen van Leefmilieu Ingrid Kempeneers.

Naast de lokale politie zullen ook de GAS-ambtenaren deze week de controles opvoeren. Niet alleen bij het opspeuren van zwerfvuil, het gevonden materiaal wordt in detail onderzocht om de daders te kunnen traceren. “Vuilnis achteloos achterlaten is onverantwoord. Dat mag dus niet zonder gevolgen blijven”, zegt burgemeester Veerle Heeren.

In plaats van een boete te betalen krijgen de vervuilers een taakstraf opgelegd. Dit moet hen duidelijk maken dat sluikstorten weinig sociaal is en de samenleving opzadelt met heel wat ongemakken. Eén van de mogelijkheden is bijvoorbeeld dat deze mensen een tijdje meedraaien op het containerpark. Datzelfde containerpark staat ook centraal tijdens de Week van de Handhaving. “Vervuiling is vaak namelijk niet alleen het resultaat van slechte wil. Soms weten mensen niet hoe ze met afval om moeten gaan. Deze week gaan we de bezoekers van het containerpark daarom een handje helpen. Wie zijn afval juist aanbiedt, krijgt een beloning. En zij die het verkeerd doen, geven we extra uitleg over hoe het beter kan”, aldus nog schepen van Leefmilieu Ingrid Kempeneers.


Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio