Vijvers Het Vinne worden drooggelegd

Print
Vijvers Het Vinne worden drooggelegd

Vijvers Het Vinne worden drooggelegd Foto: Jozef Croughs

Zoutleeuw - Het natuurlijke meer in het natuurreservaat Het Vinne in Zoutleeuw wordt leeggepompt en drooggelegd om de fauna en flora te redden.

Het Vinne is een belangrijke trekpleister voor een grote variatie aan zeldzame moerasvogels, vissen, amfibieën, insecten en planten en is een Europees beschermd natuurgebied. Doordat er te veel organisch materiaal op de bodem van het meer ligt, wordt het natuurlijke evenwicht verstoord. De afbraak van organisch materiaal vertroebelt het water, stimuleert algengroei en onttrekt de zuurstof aan het water met noodlottige gevolgen voor de vissen en de waterplanten. Ook de broedplaatsen van zeldzame watervogels, waaronder het woudaapje en de roerdomp, komen in gevaar.

Vissen

Het herinrichtingsproject van Het Vinne omvat 95 hectare,het grootste van het land. Volgens gedeputeerde Ann Schevenels (Vlaams-Brabant) is het essentieel voor een goede sanering van de bodem dat die grotendeels droog komt te liggen. “Om die reden zijn de beperkte pompwerken gestart om een deel van het oppervlaktewater in de randzones over te pompen in de nabijgelegen Sint-Odulphusbeek, die uitmondt in de Kleine Gete. Van zodra het waterpeil overal laag genoeg staat, starten de graafwerken om het overbodige organisch materiaal op de bodem te verwijderen. Tijdens de drooglegging zullen de vissen verhuizen naar andere opvangplaatsen.”

Als alles volgens schema verloopt, zal de biotoop in en rond de vijvers tegen eind 2021 volledig hersteld moeten zijn. De eerste werken zullen klaar zijn voor de start van het nieuwe broedseizoen in 2020.

Immo

Auto's in de kijker

Jobs in de regio